Klimaatdebat 2015

COLUMN: het klimaatdebat

Het klimaatdebat is één van de meest invloedrijke wetenschappelijke discussies uit de geschiedenis van de mensheid. Hoe wij hierin op dit moment wereldwijd stelling nemen heeft grote invloed op de route die wij kiezen voor de komende decennia. ‘Spaceship Earth’ zoals de Aarde te zien is vanuit de ruimte, staat onder grote druk. 

Onze grondstoffen raken uitgeput, terwijl de wereldwijde behoefte hieraan door stijgende welvaart en bevolkingsgroei in rap tempo toeneemt.  Als gevolg hiervan putten we de Aarde uit en vervuilen we ons eigen leefmilieu. Biodiversiteit neemt wereldwijd sterk af en vele soorten sterven uit. Onlangs nog werd geconcludeerd dat 50% van het zeeleven in de afgelopen 40 jaar (!) is verdwenen. De hoeveelheid onaangetaste natuur is slechts een fractie van wat er enkele eeuwen geleden nog was. Oerwouden worden in hoog tempo gekapt. In de oceaan drijft een enorme berg plastic die het leven in hoge mate verstoort. Het aanpakken van deze problemen, in een wereld waar nog altijd miljarden mensen het per dag met één dollar moeten doen, behoort zonder meer tot de grootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid.

Daarbij is er de dreiging van een veranderend klimaat, die de situatie verder op scherp zet. Volgens het IPCC, het panel van wetenschappers dat de resultaten van het onderzoek naar klimaatverandering eens in de 6-7 jaar samenvat, zijn ingrijpende en kostbare maatregelen onvermijdelijk. Daarbij wordt uitgegaan van de stelling dat de mens de belangrijkste factor is die bijdraagt aan klimaatverandering.

Als dat zo is zijn grote investeringen mogelijk gerechtvaardigd voor het ontwikkelen van klimaatbeleid, het creëren van draagvlak en het handhaven van deze maatregelen. Investeringen echter, die ook op andere vlakken zo hard nodig zijn. Het geld en de tijd kunnen we maar 1 keer inzetten en, hoewel er raakvlakken zijn tussen het beleid dat voorgesteld wordt voor klimaat en andere mondiale problemen, zijn er ook grote verschillen.

Echter, op het eerste gezicht lijken de risico’s van klimaatsverandering deze investeringen te rechtvaardigen. De effecten van een aanzienlijke opwarming zijn mogelijk groot, waardoor ook zonder volledige zekerheid over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst, verregaande maatregelen een verstandige keuze kunnen zijn.

Hierbij is het belangrijk dat we weten welke factoren allemaal een rol spelen. Omdat de schaal de totale planeet is, is dat niet eenvoudig. Hoe meet je de temperatuur van een planeet? Hoe kunnen we zo zeker zijn van de temperaturen en kooldioxide-levels van duizenden jaren geleden? De gemaakte keuzes hebben niet alleen financieel consequenties maar ook mogelijk onomkeerbare gevolgen voor het leven op onze planeet. Hoe zeker zijn we van onze zaak, is dus een zeer belangrijke vraag. Immers we kunnen niet oneindig experimenteren met de planeet waar we zelf op wonen. 

Om deze vragen te beantwoorden is een goed overzicht van de discussie over klimaatsverandering essentieel. Hiermee kunnen we ook zorgen voor nuance in het maatschappelijke debat, die momenteel vaak ontbreekt. Bovendien raakt deze discussie aan de basisonzekerheden van de wetenschap terwijl we ook de soms opportunistische rol van de politiek en de media moeten beschouwen. 

In de aanloop van de klimaattop in Parijs – eind november / begin december dit jaar – kijkt Studium Generale naar diverse aspecten van het klimaat in een uitgebreid programma. De komende weken zullen ook diverse blogs volgen die een beeld schetsen van de discussie, als voorbereiding op een reeks activiteiten over dit onderwerp. Het is voor studenten van de TU Delft (en uiteraard voor iedereen die de planeet bewoont) van groot belang om dit onderwerp goed te bestuderen. Want het zijn immers in hoge mate ingenieurs die in technische zin grote verantwoordelijkheid droegen voor het veroorzaken van de problemen en het zijn ingenieurs die moeten gaan zorgen voor verstandige oplossingen.

beta-balie debatten op 7 oktober , 4 november en 2 december.

lezingen op 9 november, 16 november  en 7 december

een documentaire avond op 3 december

een rondetafelgesprek op 30 november

Het programma is nog in ontwikkeling dus hou onze website goed in de gaten!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *