Vluchtelingen

COLUMN: Vluchtelingen…

Het woord van 2015. Een uiterst complexe materie. Politiek, religieus, economisch… niet te overzien. Echter, je zou zeggen dat het voor een (aankomend) ingenieur mogelijk moet zijn om met logisch redeneren enigszins tot de kern van het probleem te komen.

Laten we er vooral duidelijk over zijn: de vluchtelingencrisis is een humanitaire ramp. Schrijnende individuele gevallen, chaos, ontwrichting van hele gemeenschappen zowel daar als hier, religieuze en culturele botsingen, veel verspilde middelen, geld…

Vreemd genoeg hebben we niet of nauwelijks over de oorzaak. De vluchtelingen zijn kennelijk een gegeven en we moeten er iets mee. Acuut.  Maar waarom willen deze mensen niet langer zijn waar zij thuishoren, waar zij hun levens hadden opgebouwd, hun families al generaties woonden? Wat is kortom de reden van hun vertrek uit het thuisland en moeten we die oorzaak niet eerst wegnemen?

Los van het feit dat er niet alleen mensen uit Syrië vluchten maar ook velen uit  (Noord-)Afrikaanse landen. Een logische manier van kijken naar het totaalplaatje van het vluchtelingenprobleem dat zich al jaren afspeelt maar nu in een exponentiële curve terecht is gekomen, kan uitkomst bieden.

Landen bombarderen, en dan met name burgerdoelen zoals in moderne oorlogvoering gebruikelijk is, is bijvoorbeeld een goede reden om te vertrekken. De Amerikanen en de door hun gesteunde ‘moderate rebels’, de door hen gefinancierde en bewapende facties die een intern conflict moeten uitlokken en laten escaleren, zijn wat dat betreft nummer 1. In hun kielzog veel Europese landen als Engeland en helaas ook Nederland. Hoewel soms ook binnen Europa grote politieke en strategische verschillen van inzicht doorklinken.

Kijkend naar de vele honderden bootjes vluchtelingen in de Middellandse Zee, bekruipt me het gevoel dat het anno 2015 toch niet ingewikkeld kan zijn om met de bestaande technologie, in handen van ‘defensie’ van de gezamenlijke Europese landen, om die bootjes te lokaliseren, aan te houden en terug te sturen. Kennelijk wel lastig want deze gammele bootjes komen al vele jaren ongestoord aan op de plaats van bestemming: eerst Lampedusa en inmiddels overal aan de Europese Zuidkusten.

Reizend naar Engeland deze zomer kwam ik in contact met de problematiek van de vele duizenden vluchtelingen in Calais. Hoe komen die mensen daar? Dat was mijn eerste gedachte en ik kon me niet onttrekken aan de mogelijkheid dat zij daar gebracht zouden kunnen zijn. Hoe kun je zonder middelen Calais of all places vinden vanuit Zuid-Europa? Met de auto en een satellietnavigatie en voldoende geld op zak is dat al een hele tour. Omgekeerd, als ik zou willen vluchten naar Sudan, met niks…. ik zou geen schijn van kans maken. Deze mensen echter wel. En dan met duizenden en duizenden.

Hoe langer hoe meer bekroop mij de vraag, cui bono? Wie heeft hier belang bij?

Nu kun je nooit individuele gevallen over een kam scheren, maar het fenomeen in zijn totaliteit… daar valt best wat over te bespiegelen. Een ding is duidelijk, dit destabiliseert Europa. Op een ongekende schaal. Het zet mensen tegen elkaar op. Het creëert conflict. Culturen en religies plus de factor geld. Iemand zou hier dus belang bij kunnen hebben? Feitelijk zou het een aanval kunnen zijn dus. Niet met wapens zozeer, maar ja dat is hacken ook niet en dat wordt ook gezien als een aanval op de soevereiniteit van een land. De Chinezen zouden bijvoorbeeld de VS hebben gehackt. Dit dan een aanval met mensen zonder wapens. Onschuldigen. Vrouwen kinderen en bejaarden. Het zou niet de eerste keer zijn.

Op zoek naar motieven en bewijs dus. En die zijn, gek genoeg, ruimschoots voorhanden. Helaas worden die niet of nauwelijks besproken in de meeste media. Of ze worden aangenaam snel vergeten.

Iemand van de Oostenrijkse geheime dienst wijst bijvoorbeeld  de USA aan als agressor die vluchtelingen zouden betalen om Europa te overspoelen… Tussen de 7.000 en 14.000 Euro maar liefst, bedragen die voor alle vluchtelingen volledig buiten het bereik zouden moeten liggen.

http://www.info-direkt.eu/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-europa/

Iemand die bijvoorbeeld het boek ‘De Shockdoctrine’ van Naomi Klein heeft gelezen of ‘Confessions of an Economic Hit Man’ van John Perkins, zou dit waarschijnlijk niet verbazen.

Een artikel in niet minder dan de New York times al in 1992 laat al zien dat een uitgelekt stuk van het Amerikaanse Ministerie van Defensie spreekt over het consolideren van de hegemonie van de VS na de Koude Oorlog wat alleen kan worden gegarandeerd door concurrerende landen aan te vallen met zogenaamde ‘preemptive strikes’ (voorzorgsaanvallen) naast het gebruik van  ‘destabiliserende factoren’.  Dat laatste kan vele gedaanten aannemen. Het genoemde steunen van ‘gematigde rebellen’ is er daar een van. Valse vlag aanvallen een volgende. En een andere, op zijn minst als hypothese plausibel, kan zijn het op gang brengen van of zelfs faciliteren of vervoeren van grote stromen vluchtelingen.

http://www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-develop.html?pagewanted=all

Bij dat laatste is het dan weer opvallend dat er gedetailleerde websites zijn waar vluchtelingen in spe kunnen vinden hoe e.e.a. voor elkaar te krijgen, waar het goed toeven is en op welke rechten men zich waar mag beroepen.

Deze laatste website wordt gesponsord door de Amerikaanse multimiljardair Soros. Deze filantroop zou menig Arabische Lente hebben gefinancierd. Zijn ‘Open Society’ netwerk stimuleert massamigratie waarbij kosten noch moeite – op te brengen door de bevolking van het gastland uiteraard – gespaard worden. Er wordt hier gesproken over 15.000 Euro per vluchteling per jaar. Geen wisselgeld dus. Nogmaals geen geld dat dhr. Soros vanuit privé beschikbaar stelt. Soros is waarschijnlijk een Amerikaanse oligarch. Zeer waarschijnlijk zelfs, sinds Princeton University aantoonde dat de VS de facto een oligarchie is en geen democratie. Een etiket overigens dat wij eerder op het vermaledijde Rusland zouden plakken. Een sterk staaltje pot-verwijt-de-ketel kennelijk:

http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746

Dan speelt uiteraard het bestuur van de EU een dominante rol in het hele spel. Bij monde van de (niet gekozen maar benoemde) voorzitter Juncker wordt duidelijk dat de sluizen richting Europa open moeten:

http://www.theguardian.com/world/video/2015/sep/09/jean-claude-juncker-eu-refugees-video

Achterhaalde getallen want er wordt inmiddels gesproken over vele miljoenen vluchtelingen die door de EU landen zullen moeten worden opgenomen. Alleen al in Duitsland spreekt men over 800.000 vluchtelingen. Bovendien blijkt uit de reactie van het parlement duidelijk dat er enorme verdeeldheid is in het huis. Niet alleen van de luis in de EU-pels UKip, maar ook het groot gebrek aan applaus van diverse europarlementariërs. Cui bono is nog een lastige. Tenzij je meeneemt dat sommigen misschien om een boodschap zijn gestuurd…

Zo is er nu ineens Merkel die Turkije tegemoet komt. De Turken willen wel vluchtelingen in hun land opvangen maar alleen tegen de som van 3 miljard en toetreding tot de EU. Iets wat al sinds de jaren ’80 niet echt wil lukken om misschien wel hele verstandige redenen? Cui bono? Intussen wordt er in en rond Syrie overvloedig gebombardeerd. Misschien worden ‘per ongeluk’ ook groepen geraakt die men nu, in ‘the fog of war’ kan treffen zonder dat er al te veel reuring aan wordt gegeven.

Duidelijk is ook dat IS, sinds de Russen zich op uitnodiging van Syrië sinds enkele weken zijn gaan bemoeien met de terroristen, op zijn retour is. Dat was de NATO coalitie onder leiding van de VS het hele afgelopen jaar niet echt gelukt. Waarom eigenlijk niet? Cui bono? Critci in Amerika – en niet de minsten – verwijten hun regering dat het IS militair steunt en enorme hoeveelheden wapens levert aan deze terroristen. Misschien verklaart dat dan ook meteen waarom de Amerikanen niet wilden dat de Russen zich met Syrië zouden bemoeien?

En hier het fameuze interview met US generaal Wesley Clark, startend met zijn opmerkingen over 911, vervolgens zijn inzichten over interventies in Afrika en Syrië. NB dit is uit 2011!

Uiteindelijk zijn hier nu de Syrische burgers slachtoffer van. Naast vele anderen. Maar laten we ook niet vergeten hoeveel burgerslachtoffers er in Irak zijn gevallen sinds de VS daar in 2003 de ‘democratie’ kwamen introduceren – en passant wat oliecontracten binnenslepend. Schattingen lopen uiteen van 1 tot 2 miljoen!

Syrië lijkt het Waterloo van de VS te worden. Hoe ver dit zal gaan is nog niet duidelijk, maar de briljante strateeg uit het Kremlin heeft een einde weten te maken aan de Wolfowitz Doctrine die iedere naast de VS opkomende macht de kop in had moeten drukken. Sommigen spreken ook al geruime tijd over de val van de dollar. Dat hierbij de sterkte tegenkracht, Rusland, het hardst werd aangepakt de laatste jaren mag dan ook niet verbazen. Maar ook de Chinezen, ondanks hun kwakkelende economie, beginnen zich militair te roeren. Een directe confrontatie dreigt in de Chinese zee met de VS en mogelijk ook in de Middellandse Zee waar zij zich aan de zijde van Rusland hebben geschaard met hun vloot.

http://journal-neo.org/2015/10/18/russias-awesome-responsibility/

Ja, wie heeft waar belang bij. Oorlog is in elk geval lucratief voor de oorlogsindustrie. Belanghebbend zijn producenten van wapens en munitie, maar ook de budgetten van de betrokken ministeries gaan omhoog. Valse tongen beweren dat ook de hier olieindustrie belang heeft. Er moeten immers gas- en olieleidingen door Syrië. Een alternatieve route om Europees grondgebied te bereiken en zo Rusland te omzeilen. Ach, het zou allemaal niet langer meer mogen verbazen.

In ultimo is er dan ook nog de wens om de weerbarstige chauvinistische en eigenwijze Europeaan op de knieën te krijgen. Met als doel om de bureaucraten in Brussel alle macht te geven die zij al jarenlang zoeken. Dat bleek namelijk vrij lastig met zoveel onafhankelijke landen. De roep om eenheid om dit complexe vluchtelingenprobleem centraal op te lossen is natuurlijk evident. Die crisis komt misschien als geroepen. Immers snelheid is niet het handelsmerk van Europa. Grotere kansen voor het we-moeten-nu-wel argument?!  Leven de democratie. Liever geen referendum, dat loopt alleen maar verkeerd af…. NL en FR 2005 bijvoorbeeld.

Ondertussen worden ook nog eens onderhandelingen achter gesloten deuren gevoerd over TTIP. Dit verdrag zou het internationale bedrijfsleven ongekende macht geven boven het democratisch gekozen bestuur. Uiteraard de rekening wegleggend bij de belastingbetaler. Een vluchtelingenprobleem leidt aardig de aandacht hiervan af. Ach en zo zijn er nog wel wat zaken te noemen. Iedere bewering hier vereist een diepgaande studie naar de essenties en de dwarsverbanden. Complexe samenhangen inderdaad. Maar mogelijk uiterst relevant. Voor ingenieurs en voor iedereen echter verplichte kost als men de huidige wereld enigszins wil begrijpen voorbij de Headlines van onze Main Stream Media.

Dat mensen het inmiddels zat zijn, blijkt niet uit de handelings onbereidheid van regeringen, noch uit de belangrijkste media. Dat past ook niet bij het cui bono denken uiteraard. Om die reden horen wij waarschijnlijk ook weinig van de plannen van pas toegetreden voormalige Oostbloklanden die het EU experiment toch enigszins beu lijken te zijn en broeden op rigoreuze maatregelen:

http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/10/Visegrad-landen-werken-hard-aan-exit-strategie-2700438W/

En zo zou de droom van de Europese integratie, vanuit het Nie Wieder Krieg ideaal, zo maar eens kunnen verworden tot een hernieuwd separatisme in Europa, waar landen om diverse redenen hun soevereiniteit terug willen. Niet alleen voormalig Oostbloklanden trouwens. Ook wordt in de UK al jaren gesproken over een Brexit. En dat terwijl we een Grexit nog maar net hebben overleefd. Maar ook daar zijn de problemen nog verre van voorbij, maar dat terzijde.

E(U)xit?

Het mag duidelijk zijn dat wij, het gewone volk, hier allemaal geen belang bij hebben. Het zal dan ook nog een lange winter worden. Een koude winter van afzien voor velen, de Europeanen en niet in de laatste plaats de vluchtelingen zelf. Zijn we allemaal speelballen in een mondiaal spel om de macht en de knikkers? Tijd om hier eens met elkaar een stevig debat over te houden lijkt me.

Op 19 november zal dr. László Marácz, UvA Europese Studies, (en misschien niet onbelangrijk, Hongaar) ons zijn visie op de vluchtelingenproblematiek geven.

https://sg.tudelft.nl/event/bezwijkt-europa-onder-de-stroom-vluchtelingen/

ceterum censeo

Overigens ben ik van mening dat het logisch en abstract denkvermogen van ingenieurs vaker zou moeten doorklinken in het publieke debat. Ongeacht welk debat. Ingenieurs zijn in hoge mate verantwoordelijk voor alle gebruikte en misbruikte techniek in de wereld. Zij zouden zich veel nadrukkelijker moeten bemoeien met hoe en waar en door wie hun technologien gebruikt worden. Een stevig basis in moreel en ethisch besef is hiervoor noodzakelijk, naast een goede kennis van de historie en de actualiteit van alle menselijke geloofssystemen: zoals daar zijn o.a. wetenschap, techniek, economie, filosofie, religie en politiek. Voorwaar geen sinecure, maar voor een werkelijk vreedzame ontwikkeling van onze soort van het allergrootste belang. Met respect voor elkaars standpunten in een taboe- en waardevrij debat, waar men openstaat voor de inzichten van de ander. Om zo in gezamenlijkheid, in het besef dat de menselijk soort een werkelijk oneindige creatieve potentie heeft, alle ontstane problemen op te lossen .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *