Klimaat scepsis: Warren Meyer

Een blog van Michiel Nijsen, die mede vorm gaf aan het klimaatprogramma van Studium Generale:

graphic_copy_500_501Climate-skeptic.com: the view of Warren Meyer

In zijn eigen woorden beschrijft blogger Warren Meyer van climate-skeptic.com zijn positie als volgt:

“I am a “lukewarmer”, which means a skeptic that agrees that man-made CO2 is incrementally warming the Earth but believes that the amount of that warming is being greatly exaggerated.  In addition, I believe that the science behind evidence of current “climate change” is really poor, with folks in the media using observations of tail-of-the-distribution weather effects to “prove” climate change rather than relying on actual trend data (which tend to show no such thing)”.

Hij zit dus ongeveer in hetzelfde kamp als Marcel Crok die we eerder bespraken. Hierbij is het belangrijk te zien dat het klimaatdebat uiteraard evenveel kampen als experts telt. Iedereen heeft zijn eigen blik, en alle meningen verschillen. Dit maakt de taak van IPCC ook zo intrigerend, uitdagend en riskant. Want hoe verenig je al die meningen in 1 visie zonder af te doen aan de complexiteit en nuance van de wetenschap?

Maar nu verder over de visie van Warren Meyer. Hij bestrijdt verschillende punten die door de ‘mainstream’ wetenschap als waar worden aangenomen. Allereerst gaat hij in op de consensus die er zou bestaan onder wetenschappers over dit onderwerp. Als je even over het internet struint, vindt je hierover uiteenlopende berichten. Zo zijn hier

http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/klimaatenquete-vragen-en-antwoorden

en

http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf

verschillende wetenschappelijke papers die n.a.v. interviews met wetenschappers op goed onderbouwde wijze concluderen dat er een grote consensus is. Aan de andere kant hier

http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

en

http://www.cornwallalliance.org/2014/07/16/climate-consensus-nonsense/

diverse websites en artikelen die hier grote vraagtekens bij plaatsen en met eigen bewijslast komen. Een consensus is natuurlijk relevant, maar uiteindelijk dient wetenschap sowieso te gaan over feiten en argumentaties en niet over het aantal wetenschappers dat het hiermee eens is (zie bijv hier een artikel over Galileo’s situatie vertaalt naar de huidige discussie).

Warren Meyer zegt hierover dat er inderdaad 97% consensus is over iets, maar niet over datgene waar men op doelt.

Een tweede punt dat Warren Meyer aansnijdt in zijn presentatie en layman’s skeptical position document (zie hier),

http://www.coyoteblog.com/Skeptics_Guide_to_Anthropogenic_Global_Warming_v1.0.pdf

is dat de IPCC theorie diverse onderdelen kent. Waar Warren het ermee eens is dat het broeikaseffect bestaat en de aarde opwarmt door verhoogde CO2 concentraties, is hij het niet eens met de verwachte sterkte hiervan door het idee dat positieve feedbacks in dit systeem de overhand hebben (gerelateerd aan klimaatgevoeligheid zoals eerder besproken). Hij noemt hierbij de diminishing return van verhoogde CO2 concentraties: d.w.z. dat een verhoging met een bepaalde concentraties meer effect heeft dan een opvolgende verhoging met dezelfde concentratie.

Warren doet een goede poging om de basis achter onze wetenschap over dit systeem uit te leggen. Heb je behoefte dit weer even op te frissen, kijk dan zeker naar zijn presentatie of rapport. Vervolgens gaat hij in op temperatuurcurves van de 20ste eeuw. Hij beargumenteert dat de statistische aanpassingen om te compenseren voor onregelmatigheden bij metingen qua grootte gelijk zijn aan de uiteindelijke trend. Toch neemt hij waar dat satteliet-metingen meer recent een soortgelijke trend lieten zien, wat de betrouwbaarheid van bestaande curves bevestigt. Echter, het idee dat klimaatverandering zou accelereren wordt bestreden door Warren Meyer. Ook noemt hij dat de voorspellingen die door klimaatwetenschapper James Hansen aan het Amerikaanse Congres werden gepresenteerd in 1988 uiteindelijk sterk overdreven bleken. Verder gaat hij in op onderwerpen als de opbouw en betrouwbaarheid van modellen, de waargenomen pauze in opwarming, de subjectiviteit in medialand, framing van het debat, gebrek aan circumstantieel bewijs en de ‘Urban Heat Island’ bias. Ben je geïnteresseerd in deze onderwerpen? Kijk dan zeker op de site van Warren Meyer: www.climate-skeptic.com.

“Don’t panic”; een zinnetje dat vaak terugkomt op de website van Warren Meyer. En tegelijk een belangrijke vraag in het debat. Is er reden voor paniek of niet? Warren Meyer beargumenteert op overtuigende wijze dat het allemaal wel meevalt, maar er zijn natuurlijk ook anderen die hier anders tegenaan kijken. Wie moet je dan geloven? Een lastige vraag. Warren Meyer heeft een hoop titels achter zijn naam staan, maar zo ook velen die iets anders beweren. Ook de ‘feiten’ zijn niet altijd onomstreden zoals blijkt uit de discussie over een consensus of niet. Op zich een simpele vraag zou je zeggen, maar zelfs daarover lopen de meningen uiteen. Hoe nog wijs te woorden uit dit debat is daarom een uitdaging. Soms kan intuïtie een goede raadgever zijn, als je dit niet verward met persoonlijke voorkeur of belangen. Wat denken jullie zelf?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *