Is er reden voor klimaatoptimisme?

COLUMN: Na een uitgebreid Studium Generale Klimaatprogramma, en met ‘Parijs’  achter de rug, is het tijd om eens de balans op te maken. Veel hebben we voorbij zien komen, en voor velen is het nu echt ‘vijf voor twaalf’ geweest, Maar wat mij persoonlijk is bijgebleven is de toenemend drammerige hoeveelheid negativiteit die wordt gegenereerd door de klimaatalarmisten (overigens geldt dat niet voor de keurige sprekers die wij voor/tegen hadden bij Studium Generale hoor). En dat parallel aan ridiculisering en soms zelfs demonisering van zogenaamde ‘ontkenners’. Climate Change ontkennen – eerder was dat nog Global Warming, maar dat was niet houdbaar omdat de planeet niet meer zo blijkt op te warmen – staat volgens sommigen inmiddels gelijk aan het ontkennen van de Holocaust en wordt binnenkort waarschijnlijk dan ook ook strafbaar….

http://www.weeklystandard.com/article/sen-whitehouse-d-ri-suggests-using-rico-laws-global-warming-skeptics/963007

tot zelfs de doodstraf:

http://www.frontpagemag.com/point/170948/progressive-professor-demands-death-penalty-global-daniel-greenfield

Het debat is dus zwaar gepolariseerd en iedere zichzelf respecterende wetenschapper en politicus kan zich dus maar het beste verschuilen achter de consensus… Of is dat zo? Dat lijkt me namelijk heel erg gevaarlijk en het dwong mij om eens goed in de materie te duiken. Iets dat geen vanzelfsprekendheid is en onaangenaam bovendien, immers het is erg comfortabel om je aan te sluiten bij de consensuswetenschap. Daarmee blijf je namelijk met de meeste mensen bevriend, hou je je baan en hoef je geen ingewikkelde betogen te houden over de meest complexe wetenschap die er zo’n beetje bestaat: een vergelijking met iets teveel onbekenden…. modellen gebaseerd op iets te veel variabelen die weer gebaseerd zijn op iets te veel data verzameld en gemeten met iets te lastige meetmethoden over iets te korte tijdsperiodes… Ach, en je weet van computermodellen, onzin in – onzin uit.

We hebben getracht een gebalanceerd programma te maken bij Studium Generale met voor- en tegenstanders van de consensus. Dat is redelijk gelukt denken we, hoewel we erg vooringenomen waren met 18 voor – 2 tegen…. Maar zelfs dan kun je nog altijd kritiek krijgen natuurlijk – namelijk dat je 2 tegen hebt geprogrammeerd… Zelf schrok ik pas echt van twee studenten die ons onafhankelijk van elkaar mailden met de vraag waarom wij deze ‘klimaatontkenners’ een podium gaven om hun ‘onwetenschappelijke’ verhaal te komen doen… Hmmm, nou, euhm, we zitten op een universiteit, dus een inhoudelijk en oorbaar debat moet toch te allen tijde mogelijk zijn, zou je zeggen? Noodzakelijk zijn misschien zelfs….? Kennelijk niet…

Het betrof o.a. de lezing van Marcel Crok, iemand die in de afgelopen 10 jaar al vele duizenden uren studie heeft verricht inzake het klimaat, lezingen geeft voor politici en wetenschappers – het KNMI bijvoorbeeld, geen onbelangrijke speler in ons land – iemand die boeken schrijft, enfin dus niet iemand die gisteren uit het ei is gekropen en toevallig ook ‘een mening heeft’.

https://sg.tudelft.nl/event/hoezo-5-voor-12-waarom-ons-klimaat-niet-gered-hoeft-te-worden/

Wat bezielt een aankomend ingenieur om zo’n standpunt in te nemen? Op onze vraag – na hen vriendelijk voor hun mail te hebben bedankt – of ze die avond wilden komen om met dhr Crok in debat te gaan, werd verbazingwekkend genoeg ontkennend geantwoord. Men ‘ging niet in debat met onwetenschappelijke sprekers waarvan de mening afweek van die van de meerderheid van wetenschappers’… ‘Die komen altijd met zo’n stortvloed aan informatie dat er geen zinnig woord tegenin gebracht kan worden…’ Arme Einstein dacht ik nog en ik moest daarna meteen denken aan de pauselijke bul Ineffabili Deus uit 1854 … waarbij de toenmalige Paus, ongetwijfeld na zorgvuldig overleg met de curiekardinalen, de mannelijke intelligentia van die dagen, ‘ontdekt’ had dat Maria onbevlekt ontvangen moest zijn geweest. Waarschijnlijk na bestudering van jaarringen van Ceders uit Libanon van 2000 jaar oud, of boringen in het ijs op de berg Ararat o.i.d. Enfin, om hun moverende redenen was duidelijk dat dit de enige waarheid was.

Overigens wie vindt dat dit een slechte, stigmatiserende vergelijking is die nogal afleidt van de zaak, hij of zij kan niet slechter geïnformeerd zijn. De huidige Paus heeft zich met zijn laatste bul, Laudato Si, en zijn toespraak voor de VN dit jaar, uitdrukkelijk gemengd in de klimaatdiscussie, waarmee de oude religie (de RK kerk) en de nieuwe religie (volgens een toenemend aantal critici de ‘consensuswetenschap’) het voor het eerst sinds tijden weer eens roerend met elkaar eens zijn. Het kan verkeren. [Overigens ben ik naast wetenschapper ook nog steeds niet uitgeschreven als Katholiek, praat regelmatig met zowel wetenschappers als priesters en bisschoppen, dus mag ik best dergelijke vergelijkingen maken.]

Enfin, iemand die boven iedere verdenking staat is was de andere ‘denier’, – sommigen zeggen liever integere onafhankelijke denker –  TUDelft hoogleraar Salomon Kroonenberg. Een heerlijke spreker, niet in de laatste plaats omdat hij met de meest fantastische voorbeelden komt die iedereen – wetenschapper of niet – kan begrijpen en aanvoelen, maar bovendien iemand met relativeringsvermogen en de nodige humor! Iemand ook die de tijdschalen wat ruimer neemt – hij is geoloog – om daarmee e.e.a. in perspectief te plaatsen. Shockerend is zijn verhaal wel. Het impliceert namelijk niet minder dan dat de consensuswetenschap – u weet wel, het collectief aan tijdelijke waarheden die door een meerderheid van de wetenschappelijke meningdragers (kardinalen) wordt aangehangen en tot de ene absolute waarheid wordt bestempeld (onbevlekte ontvangenis – we vieren dat overigens op 8 december) en waar vervolgens continue door iedereen aan wordt gerefereerd (redelijk kritiekloos en zonder al teveel zelfstudie meestal – en uiteindelijk vergeten we waar het ook al weer vandaan kwam) en waar alle onderzoeksmiddelen aan worden toegekend (kaarsengeld) en die erg in de smaak valt bij nogal wat stakeholders (priesters, pausen en politici bijvoorbeeld) – er best een behoorlijk beetje naast zou kunnen zitten. [pun intended]

Op dat moment ontstaat er bij mij altijd weer een cui bono momentje… wie heeft hier eigenlijk belang bij? Volgens het Climate Change Business Journal, gaat er per jaar 1500 miljard dollar om in de klimaatbusiness. Dat is 4 miljard per dag. Best een leuke markt eigenlijk… Maar dat volledig terzijde uiteraard.

Aan de andere kant, er moeten wel wat meer academici van onbesproken gedrag te vinden zijn die de nuance zoeken. Zijn die er? Ja wel degelijk. Ik zal er een paar noemen:

Nobelprijswinnaar natuurkunde, Ivar Giaever – toespraak juli 2015:

En de oprichter van de Weather Channel in de VS, (Altijd leuk om CNN een veeg uit de pan te zien krijgen. Als je lang genoeg luncht in de Aula kom je ze vast een keer tegen op het grote scherm daar….) John Coleman:

Of een Lord Christopher Monckton, vooral politicus maar ook schrijver, journalist en uitvinder, iemand met ongekende ingangen bij wetenschappers en politiek – uiterst illustratief voor studenten omdat het hier o.a. gaat over het lezen van grafieken… een noodzakelijke vaardigheid die kritisch denken stimuleert…

Maar ook de Nederlandse klimaatonderzoeker Richard Tol recent nog in het AD:

http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/4211757/2015/12/21/De-aarde-kan-best-een-paar-graden-warmer.dhtml

En voor de liefhebbers, er is ook een wiki voor mensen met afwijkende meningen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_opposing_the_mainstream_scientific_assessment_of_global_warming (Laten we hopen dat dat niet een soort death list is voor toekomstige door Amerikaanse presidenten gesanctioneerde drone aanvallen…). En nogal wat andere academici – die misschien wat minder bekend zijn – als je even een zoekmachine gebruikt. Dan hebben we het nog niet eens over Wikileaks en Climategate. Ongemakkelijke feiten die we niet zomaar terzijde zouden moeten schuiven maar moeten zien voor wat het is… weeffouten in het systeem die leiden tot perverse prikkels (zoals Joris Luyendijk ons vertelde over het bankensysteem), ook bij wetenschappers.

Over suggestief gebruik van data nog een heel mooi overzicht:

Pseudoscience ?

Een mooie samenvatting van de ‘wetenschap’ achter Global Warming – sorry, ik bedoel Climate Change – namelijk het feit dat Climate Change ALLES verklaart, wordt hier gegeven door James Corbett:

Optimisme ?

Is er reden om wat minder pessimistisch te zijn over stijgende temperaturen en zeespiegels door de mens veroorzaakt? Jazeker! En gelukkig maar wat niet wil zeggen dat we niets zouden moeten doen om de trends in de gaten te houden om onze habitats aan te passen aan de altijd optredende veranderingen van het planetaire klimaat. Immers dat is alleen maar verstandig, het klimaat verandert namelijk inderdaad. Continu! Met of zonder ons. Maar heb niet de illusie dat we er op een andere dan een adaptieve manier iets aan zouden moeten willen doen.

Daarbij verhoede de Almachtige dat we aan geo-engineering gaan doen: actief het klimaat beïnvloeden om bepaalde effecten te genereren. Op de eerste plaats omdat nu duidelijk is dat we niet zelf verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in het klimaat, maar vooral omdat we werkelijk geen enkel idee hebben wat we dan precies doen en welke effecten dat heeft. Er zit geen enkele veiligheidsfactor op dat verhaal en ik vond in dat opzicht de lezing van Herman Russchenberg – directeur Climate Institute in Delft – erg verhelderend en eerlijk.

https://sg.tudelft.nl/event/geo-engineering-2/

Hij gaf toe dat een van de belangrijkste eisen aan zo’n exercitie moet zijn dat het omkeerbaar is. En dat weten ze gewoon niet. Afblijven van die planeet dus! Ook al omdat het enorme hoeveelheden energie en/of chemicaliën kost om op de schaal van onze planeet aan de klimaatknoppen te draaien. Met andere woorden, meer CO2 waar men zo bang voor is, en tegelijkertijd het vergiftigen van lucht, water en aarde – en onszelf ? – met chemische middelen…

Verandering of Vervuiling ?

En dat brengt mij op het naar mij enige waar het over zou moeten gaan: vervuiling! CO2 is een namelijk wel een van de indicatoren van planetaire vervuiling door de mens. En dat is op dit moment de allergrootste bedreiging. Op een inmiddels ongekende schaal wordt ons milieu verwoest en vervuild. Op sommige plekken onherstelbaar en onomkeerbaar beschadigd. Om maar een paar recente nieuwsberichten – waar het daarna in het publieke debat uiteraard totaal niet meer over gaat – te citeren:

‘Leven in zee in 40 jaar tijd gehalveerd’

http://www.nu.nl/wetenschap/4126906/leven-in-zee-in-veertig-jaar-tijd-gehalveerd.html

‘Kwart alle landbouwgrond uitgeput’

http://www.nu.nl/buitenland/2679750/kwart-alle-landbouwgrond-uitgeput.html

Het kappen en opstoken van het tropisch regenwoud voor de aanleg van oa. palmolieplantages gaat onverminderd door:

http://www.nrc.nl/next/2015/11/23/zijn-de-bossen-nog-te-redden-1562158

https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_in_Indonesia

Met andere woorden: ja we moeten minder CO2 uitstoten omdat het verbanden van fossiele brandstoffen (met alles wat dat impliceert) planetair suïcidaal is – want leidt tot ongelooflijk vervuiling. En het is daarbij volkomen onnodig. Nicola Tesla [google: Tesla free energy] wist ruim 100 jaar geleden al dat de mens geen olie, steenkool of gas nodig heeft om energie te genereren. En ook geen kernenergie. Er bestaat een andere natuurkunde die, zoals Herman Wijffels het zo mooi uitdrukte in zijn laatste lezing bij Studium Generale, ‘nog in de laboratoriumfase zit’.

https://sg.tudelft.nl/event/een-nieuwe-wereld-waarden-bewustzijn-en-techniek-van-de-mensheid-2-0/

Ik bedoel dan ook geen LENR – low energy nuclear reaction –  waar we op dit moment steeds meer van horen en wat naar mijn mening zeker een grote tijdelijke bijdrage kan leveren aan onze energievoorziening – ver te verkiezen boven fossiel, wind, water en bepaalde vormen van zonne-energie. Ik bedoel dan zero point energy of vrije energie. Gelukkig beginnen daar meer mensen in ‘te geloven’ – wat niet nodig is trouwens maar gewoon als uitdrukking gangbaar is – hoewel het iets is dat evident is uit mijn eigen topic, ufo’s, maar dat terzijde.

Cui bono zei ik al… Daar moeten we naar kijken, dat kan niet anders. Wie hebben er belang bij het alarmistische klimaatveranderingsverhaal? Zijn dat politici die op zoek zijn naar nieuwe vormen van belasting? Wordt dat geld dan geïnvesteerd in klimaatmaatregelen of hebben we het over belastingen die gebruikt zullen worden om andere gaten in de gouvernementele begrotingen te dichten? Misschien om eerst oorlogen te beginnen en daarna de terroristen die daarvan het gevolg zijn te bestrijden? Of zijn dat bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe markten? Uiteraard betalen grote bedrijven zelf niets. Grote bedrijven betalen namelijk geen belasting. Hier is uiteraard wel sprake van klimaat, maar dan in de vorm van een gunstig vestigingsklimaat. Zijn dat de vele duizenden en duizenden wetenschappers die onderzoek doen naar klimaatverandering? Nouja alleen als je je beweegt in het aangenaam warme consensusklimaat. Dan heb je een mooi inkomen en voldoende onderzoeksfondsen.

De vele honderden miljarden die nodig zouden zijn voor mitigatie of adaptatie komen linksom of rechtsom uit de zakken van de burger.  In welke zakken verdwijnen ze dan? Hmm, let me think….

http://www.eenvandaag.nl/index.php/binnenland/trending-vandaag/56841/trending_80_rijksten_vs_3_5_miljard_armsten

Of denk je dat deze 80 niet van plan waren om een graantje mee te pikken van de klimaatdiscussie?  Of, zoals sommigen zeggen, misschien wel deze hele (non)discussie zijn gestart… En sommigen zeggen dat dit veel gevaarlijker is voor de mensheid dan klimaatverandering. Overigens is cui bono? meestal een moeilijk eenduidig te beantwoorden vraag; cui non bono? is altijd een stuk duidelijker… maar dat terzijde.

Overigens over grote bedrijven gesproken – en politici en zo – die zich druk maken over global warming…

http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2916539/World-Economic-Forum-Skies-Switzerland-double-number-private-jets.html

Niemand kan zonder humor! Waarschijnlijk is dit aantal zwaar overdreven, maar daar gaat het nou niet om.

En dan is er uiteraard ook een enorme geo-politiek factor die meespeelt. Landen worden tegen elkaar uitgespeeld. Het uitstootgedrag wordt gedemoniseerd en binnenkort afgerekend. Dit kan leiden tot oorlogen. Of enorme schadeclaims (TTIP?) Net als oorlogen die gevoerd worden om olie en gas. En water binnenkort. Ook onze geschiedenis speelt hierin een rol: (neo)kolonialisme – het Westen tegen… de rest. Wanneer begint je verantwoordelijkheid als land? Vandaag pas of al honderden jaren geleden? En mogen India en China alstublieft ook een beetje CO2 uitstoten? Sommigen gaan zo ver dat ze zelfs het hele Syrie-conflict aan klimaatverandering toeschrijven…

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/nov/23/prince-charles-climate-change-may-have-helped-cause-syrian-civil-war

Geo-politieke onzin? Nouja, pas op, de Windsortjes bestieren nogal veel land en hebben invloed in nogal wat delen van de wereld. Overigens wist je dat Engeland op twee of drie landen na met iedere land op de wereld in oorlog is geweest?

http://www.telegraph.co.uk/history/9653497/British-have-invaded-nine-out-of-ten-countries-so-look-out-Luxembourg.html

Over planetaire business modellen gesproken. Deze agenda is al honderden jaren oud. Actueel? Hoe het ook zij, de economie van de toekomst – het verdienmodel – zal de komende tientallen jaren gedomineerd worden – als het aan de alarmisten ligt – door CAP & TRADE- achtige modellen. En als die alarmisten hun zin krijgen zal je voor iedere uitademing straks moeten gaan betalen. En denk maar niet dat jij dat stiekum kunt doen….. uitademen…. Een chipje in iedere pasgeborene zal alles registreren. Wat dan wel weer fijn is, is dat we niet meer zoveel hoeven te sporten… Immers dat veroorzaakt alleen maar meer CO2. Beste is gewoon op jezelf in een hoekje, rustig met je iphone en je tablet…. hoewel….

http://www.bbc.com/news/business-30532463

En zeker niet in de TU Libray, alleen maar ingewikkeld…

http://delta.tudelft.nl/artikel/tassencontrole-bij-tu/30838

Nee, het is allemaal niet zo makkelijk. Blijf nadenken en vragen stellen!

ceterum censeo

Overigens ben ik van mening dat het logisch en abstract denkvermogen van ingenieurs vaker zou moeten doorklinken in het publieke debat. Ongeacht welk debat. Ingenieurs zijn in hoge mate verantwoordelijk voor alle gebruikte en misbruikte techniek in de wereld. Zij zouden zich veel nadrukkelijker moeten bemoeien met hoe en waar en door wie hun technologieën gebruikt worden. Een stevig basis in moreel en ethisch besef is hiervoor noodzakelijk, naast een goede kennis van de historie en de actualiteit van alle menselijke geloofssystemen: zoals daar zijn o.a. wetenschap, techniek, economie, filosofie, religie en politiek. Voorwaar geen sinecure, maar voor een werkelijk vreedzame ontwikkeling van onze soort van het allergrootste belang. Met respect voor elkaars standpunten in een taboe- en waardevrij debat, waar men openstaat voor de inzichten van de ander. Om zo in gezamenlijkheid, in het besef dat de menselijk soort een werkelijk oneindige creatieve potentie heeft, alle ontstane problemen op te lossen .

dr.ir. Coen Vermeeren, 5 december 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *