Geld, geld, geld…

COLUMN: Het is een van de weinig keren dat we vanaf de kansel in de Tweede Kamer zo’n heldere boodschap – waarheid – te horen krijgen. Helaas is de man die de toespraak hield een acteur. Niet alleen acteur maar zelfs een nar. Een komiek echter, spreekt vaker duidelijker taal – a.k.a. waarheden – dan menig politicus. Dat is het lot van onze samenleving.

Dus, democratie is een systeem waarbij iemand die ons mag besturen in onwaarheden moet spreken en iemand die in waarheden spreekt ons niet mag besturen.

Studium Generale heeft de afgelopen jaren vaak sprekers gehad op het gebied van geld. Duidelijk is dat dit systeem inmiddels op de rand van de afgrond staat, hoewel daar door verantwoordelijken niet in die termen over wordt gesproken.

Iemand die meer politicus moest zijn tijdens zijn carrière dan feitelijk bankier was Nout Wellink, voormalig baas van de Nederlandse Bank. In een recent interview noemt hij – voor hem zeer ondiplomatiek – Mario Draghi een kamikazepiloot in reactie op het nog verder verruimen van de geldhoeveelheid – uit het niets – van de ECB, tot maar liefst 80 miljard per maand gebakken-lucht-geld.

Wellink: ‘De ECB is een kamikazepiloot’

Als Wellink dit al zegt dan is de realiteit nog veel erger. Ik kan niet meer benadrukken dan dat studenten moeten snappen wat geld is, hoe het geld wordt gecreëerd, en waar al die centjes heen gaan. Als je dit niet begrijpt, dan kun je nooit een goed begrip van de wereld hebben, hoe mooi je technische talent ook floreert. Money makes the world go round… alleen iets meer voor de een dan voor de ander.

Overigens als je denkt dat het toezicht (AFM: Autoriteit Financiële Markten) op de financiële wereld in Nederland goed geregeld is, dan kom je meer dan ernstig bedrogen uit…:

Meer dan helft van de mensen bij de AFM komt (en gaat) zelf uit (en naar) de financiële wereld.

ceterum censeo

Overigens ben ik van mening dat het logisch en abstract denkvermogen van ingenieurs vaker zou moeten doorklinken in het publieke debat. Ongeacht welk debat. Ingenieurs zijn in hoge mate verantwoordelijk voor alle gebruikte en misbruikte techniek in de wereld. Zij zouden zich veel nadrukkelijker moeten bemoeien met hoe en waar en door wie hun technologieën gebruikt worden. Een stevig basis in moreel en ethisch besef is hiervoor noodzakelijk, naast een goede kennis van de historie en de actualiteit van alle menselijke geloofssystemen: zoals daar zijn o.a. wetenschap, techniek, economie, filosofie, religie en politiek. Voorwaar geen sinecure, maar voor een werkelijk vreedzame ontwikkeling van onze soort van het allergrootste belang. Met respect voor elkaars standpunten in een taboe- en waardevrij debat, waar men openstaat voor de inzichten van de ander. Om zo in gezamenlijkheid, in het besef dat de menselijk soort een werkelijk oneindige creatieve potentie heeft, alle ontstane problemen op te lossen .

dr.ir. Coen Vermeeren, 17 maart 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *