Disclaimer

De meningen geuit door medewerkers en studenten op de website en blogs van Studium Generale van de TU Delft en de meningen geuit door gasten en sprekers bij activiteiten georganiseerd door Studium Generale van de TU Delft en haar partners, alsmede de commentaren die daarop zijn gegeven, reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft.

De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de website van Studium Generale zichtbaar is en bij de activiteiten van Studium Generale wordt aangedragen, besproken en becommentarieerd. Wel vindt de TU Delft het belangrijk – en ook waarde toevoegend – dat gasten, sprekers, medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.