De bewustzijnsontwikkeling der mensheid en de oude en de nieuwe orde

Recording: De bewustzijnsontwikkeling der mensheid en de oude en de nieuwe orde

Lezingenreeks – De Nieuwe Wereld – door ir. Maarten Zweers

2e Lezing

Delftenaar, beperk jij jezelf niet?

In een zevental lezingen zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Wat er gebeurt, als de mens het begrensde nuchtere denken verlaat en abstract logisch gaat doordenken

Het zogenaamde nuchtere denken heeft vele onlogische consequenties, die ons met de dag meer gaan opbreken. Het abstracte logische doordenken introduceert begrippen als oneindigheid, dualiteit, non-lokaliteit en het imaginaire. Al deze begrippen staan te dringen om deel van onze levensbeschouwing te worden. 

De revolutionaire ontdekkingen in de fysica en het voortschrijdende bewustzijn in de mens.

Juist de ontdekkingen in de fysica bieden ons de mogelijkheid te wennen aan de logica van veel, wat de nuchtere mens als onzin en onlogisch afdoet.

 

Titels van de volgende lezingen:

  1. De Europese cultuur als schakel tussen verleden en toekomst,
  1. Evolutionaire en revolutionaire ontwikkelingen – Botsingen van culturen – De tragiek der traditiebewaarders,
  1. Een nieuwe mondiale samenleving vanuit een hogere levensperspectief,
  1. Exponentiële ontwikkeling van de creativiteit van de mens – Wonder en fantasie en de realiteit van morgen,
  1. De erkenning van de Regie des levens – Eigen wil en kosmische wil.

 

MaartenZweers_-280x205

MAARTEN ZWEERS

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.
Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende lezingenreeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

 

Visit the locations website here.