Alles in dienst van het planetaire proces van Moeder Aarde

Recording: Alles in dienst van het planetaire proces van Moeder Aarde

Lezingenreeks – De Nieuwe Wereld – door ir. Maarten Zweers

7e en laatste Lezing

Het compleet verwerpen van iedere vorm van religiositeit is even dwaas als religieus fundamentalisme

In een zevental colleges zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

De zelfstandig denkende mens staat niet meer open voor geloofsdogma’s en laat zich niet meer met dood en verdoemenis intimideren. Maar de gedachte, dat de mens wereld en leven kan bepalen en dat alles toch maar toeval is, is net zo dwaas en hoogmoedig als het oude religieuze denken bekrompen en onderdanig was. Wat is nu wijsheid?

Het in de mens ontwakende abstracte denken kan hem tot revolutionaire ontdekkingen voeren over religie en eigen wil, over mythe en werkelijkheid. Nu de mens zich een ‘leger’ aan intelligente dienaren weet te creëren zoals robots en zelfrijdende auto’s, zouden wij niet net zo goed dienaren kunnen zijn van boven ons staande ‘wezens’? Zo boven zo beneden heet het toch? 

MaartenZweers_-280x205

MAARTEN ZWEERS

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.
Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende collegereeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

 

Visit the locations website here.