Debat: Klimaatverandering in een snelkookpan

Beta Balie-debat o.l.v. Michiel Brouwer met  Stephan Brandligt, prof. Herman Russchenberg, Christiaan Wallet, TNO.

Klimaatverandering in een snelkookpan

Het klimaat verandert. Ook in Nederland. Misschien wel sneller dan je denkt. “Wij zijn de eerste generatie die dat daadwerkelijk zal merken, maar ook de laatste die er echt wat aan kan doen,” twitterde Obama. Maar hoe verandert het? En hoeveel? En hoe bereidt Nederland zich voor op die verandering? En wat wordt er straks op de Klimaattop in Parijs besproken? Wat wordt er in Delft onderzocht, uitgezocht en uitgevonden? Op deze avond debatteren we in een snelkookpan over de laatste klimaatinzichten en -oplossingen. Dit is de start van een reeks debatten van de Beta Balie over klimaatverandering in aanloop naar de klimaattop in Parijs.

In Parijs zullen de wereldleiders in december nieuwe afspraken maken over het voorkomen van de opwarming van de aarde. Naar aanleiding daarvan organiseren TOP en DelftDesign samen met Studium Generale, Theater de Veste en de TU Delft, gezamenlijk Beta Balie, een reeks van debatten en activiteiten over klimaatverandering en klimaatadaptatie (het aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering). De vragen waarop we ingaan zijn breed: welke verandering is er eigenlijk, en hoe meet je dat? – Wat verandert er voor Nederland en voor Delft, en wat kunnen we daaraan doen? In Delft wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Zowel bij de TU Delft, als bij kennisinstellingen TNO, Deltares en IHE, het ministerie IenM, en bij het bedrijfsleven en de gemeente.

Op 9 september is de startbijeenkomst van de reeks activiteiten door de BetaBalie. U krijgt een vogelvlucht over de stand van zaken, en u geeft mede vorm aan de invulling van het najaars-programma. Delftse bedrijven, kennisinstellingen, de TU en de gemeente en u aan het woord.

Visit the location's website here.