Europa volgens Maarten van Rossem | deel 2

Een serie van 3 hoorcolleges over de geschiedenis en moderne ontwikkelingen van de E.U.

De geschiedenis van de verschillende West-Europese landen na 1945 vertoont een in hoge mate identiek patroon: sterke welvaartsgroei tot halverwege de jaren zeventig en steeds meer economische samenwerking tussen die landen. Nadat de enorme groeispurt in de jaren zeventig was doodgelopen in inflatie en snel stijgende werkeloosheid, zochten politici en deskundigen naar een nieuw recept om verdergaande groei mogelijk te maken. Dat dachten zij gevonden te hebben in het neoliberalisme, maar dat veroorzaakte de kredietcrisis. De economische problemen en de omvangrijke immigratie in West-Europa hebben tot een vertrouwenscrisis bij een deel van de Europese bevolking geleid. In deze serie hoorcolleges laat Maarten van Rossem zien dat die vertrouwenscrisis alleen kan worden opgelost door een onvermijdelijke intensivering van de Europese samenwerking.

Deel 2 – Van de E.E.G. naar de E.U.

– Een spaak in het wiel
– Einde van de Gouden Jaren: de verwarde jaren zeventig
– De E.E.G.: verlies van dynamiek
– De E.E.G. in de jaren tachtig: moedig voorwaarts
– Een nieuw Europa

Deze reeks hoorcolleges wordt georganiseerd in samenwerking met Home Academy.

Visit the location's website here.