Europees verkiezingsdebat

Wat is de invloed van Nederlandse universiteiten, wetenschaps- en studentenorganisaties op Europese besluitvorming die studenten en onderzoekers raakt? Wat zijn de gevolgen van Europese regelgeving voor de academische wereld? Welke ambities heeft de Nederlandse wetenschap? Welke kansen en uitdagingen liggen er voor studenten en jonge ondernemers in Europa?

(Kandidaat-)Europarlementariërs, Tweede Kamerleden, studenten, jonge ondernemers en wetenschappers gaan hierover met elkaar in debat onder leiding van Kathalijne Buitenweg. Luister naar hun mening en breng tijdens verschillende stemrondes uw stem uit!

Programma

16.30

Ontvangst met koffie/thee

17.00

Welkomstwoord door Dirk Jan van den Berg (voorzitter College van Bestuur TU Delft)

17.10

(Test)stemronde

17.15

Debatronde 1: Naar een Innovatie-Unie

17.45

Debatronde 2: De Europese kenniseconomie

18.15

Debatronde 3: Groene economische groei

18.45

Afsluiting

19.00

Borrel na afloop

Sprekers

Bas Eickhout (lijsttrekker GroenLinks Europees Parlement)
Erik Wesselius (kandidaat-Europarlementariër SP)
Kati Piri i (kandidaat-Europarlementariër PvdA)
Raoul Boucke (kandidaat-Europarlementariër D66, afgestudeerd aan de TU Delft)
Sebastiaan den Bak (kandidaat-Europarlementariër CDA)
Pieter Duisenberg (Tweede Kamerlid VVD)
Leo Kouwenhoven (hoogleraar nanophysica TU Delft)
Anka Mulder (Vice-President for Education & Operations, TU Delft)
Eppo Bruins (directeur technologiestichting STW)
Gandert van Raemdonck (ondernemer WABCO)
Rob de Jeu (voorzitter Energy Club)
Jorien Janssen (voorzitter Landelijke Studenten Vakbond)

Het debat staat onder leiding van Kathalijne Buitenweg i (verbonden aan de UvA & voormalig Europarlementariër).

Meer aandacht voor wetenschap

De Europese Unie streeft naar een dynamische en concurrerende kenniseconomie. Het aanpakken van grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering en energie, staat hoog in het vaandel. Nieuwe technologie en producten zijn hierbij van essentieel belang. Daarom stimuleert de EU onderwijs, onderzoek en innovatie met ambitieuze programma’s zoals Erasmus+ en Horizon 2020.

Het debat wordt gevoerd aan de hand van drie thema’s:

1. Naar een Innovatie-Unie
De Europese Unie streeft naar een dynamische en concurrerende kenniseconomie. In de Europa 2020-strategie i staan onderzoek en innovatie centraal. De zogeheten ‘Innovatie-Unie’ moet topwetenschap combineren met een zeer innovatieve economie.
Welke rol speelt het Nederlands onderzoeksveld in Europese programma’s? Wat zijn de ambities van de Nederlandse universiteiten in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020?

2. De Europese kenniseconomie
Voor het toekomstige economische succes van de Europese Unie is het belangrijk dat de bevolking goed opgeleid is zodat we meekunnen in de geglobaliseerde kenniseconomie. Daarom steunt de EU programma’s die mensen een kans geven te studeren of een opleiding te volgen. Vooral voor jongeren bestaan er veel uitwisselingsprogramma’s, zoals Erasmus+. i
Waar staat Nederland op het gebied van studentenmobiliteit? Waar liggen de kansen voor studenten in Europa? En wat kunnen we verwachten van online educatie?

3. Groene economische groei
De Europese Unie beoogt een constante en veilige Europese energievoorziening i en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Duurzame energie (zoals windenergie, zonne-energie of energie uit waterkracht of biomassa) is milieuvriendelijker en zorgt ervoor dat de EU minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld gas en aardolie).
Welke bijdrage levert de Nederlandse wetenschap aan de ontwikkeling van duurzame energie in Europa? Wat doet het Nederlands bedrijfsleven om groene economische groei te bewerkstelligen? Hoe worden zij hierin gestimuleerd?

Aanmelden

Toegang is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend; wij rekenen op uw komst. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Bent u alsnog verhinderd? Dan graag doorgeven via evenementen@montesquieu-instituut.nl

Visit the location's website here.