Botsingen van culturen – voorbereiding op de nieuwe orde in mens en wereld

Recording: Botsingen van culturen – voorbereiding op de nieuwe orde in mens en wereld

Lezingenreeks – De Nieuwe Wereld – door ir. Maarten Zweers

4e Lezing

Hoe lang blijven we ISIS, Syrië en Iran nog door een ‘Westerse’ bril bekijken?

In een zevental lezingen zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Wat is de Tragiek van de Traditiebewaarder?

De brandhaarden in  de wereld als fase-verschillen in de totale bewustzijnsontwikkeling van de mens.

De mensheid maakt een bewustzijnsontwikkeling door via de opeenvolgende grote culturen. Daarbij zijn er altijd voor-en achterhoede-culturen geweest. De voorhoede verhuisde telkens over het oppervlak der aarde. Zo waren wij in vroeger tijden barbaren en waren er bij voorbeeld grote culturen rond de Euphraat en de Tigris en is dat nu andersom. Al die culturen houden verband met elkaar, waarbij de voorhoede de achterhoede evenzeer nodig heeft als andersom. Voor het eerst stevent de wereld naar een mondiale cultuur toe. Wie zo tegen het wereldgebeuren aankijkt, zal vele brandhaarden en cultuurbotsingen van dit moment kunnen duiden.

 

Titels van de volgende lezingen:

  1. Een nieuwe mondiale samenleving vanuit een hogere levensperspectief,
  1. Exponentiële ontwikkeling van de creativiteit van de mens – Wonder en fantasie en de realiteit van morgen,
  1. De erkenning van de Regie des levens – Eigen wil en kosmische wil.

 

MaartenZweers_-280x205

MAARTEN ZWEERS

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.
Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende lezingenreeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

 

Visit the locations website here.