De spirituele betekenis van de ontwikkelingen in wetenschap en techniek

Recording: De spirituele betekenis van de ontwikkelingen in wetenschap en techniek

Lezingenreeks – De Nieuwe Wereld – door ir. Maarten Zweers

6e Lezing

Wonder en fantasie en de realiteit van morgen

In een zevental colleges zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Zin en vrijheid van de ‘exacte fantasie’ van de kunstenaar en de wiskundige

Het begrip exacte fantasie is afkomstig van Goethe, die stelde, dat het ware kunstwerk volstrekt logisch is opgebouwd.

Maarten Zweers zal vele voorbeelden geven van de verbijsterende samenhang, logica en realiteitszin in de grote verhalen van onze grootste dichters en componisten en de daarin verscholen immense visie op wereld en leven.

Het hoogste levensdoel – utopie en perspectief

 

De titels van de laatste lezing is:

  1. De erkenning van de Regie des levens – Eigen wil en kosmische wil.

 

MaartenZweers_-280x205

MAARTEN ZWEERS

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.
Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende collegereeks van 7 lezingen over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

 

Visit the locations website here.