Wat is de energietransitie?

Recording: Wat is de energietransitie?

Gratis en vrij toegangelijk

Moderator: Martijn van Calmthout

sprekers:
Kornelis Blok (Hoogleraar energie TU Delft)
Ron Wit (Eneco)
Maya van der Steenhoven (Gas Los Campagne)

Zepp Solutions | Startup De Buccaneer

Er is een klimaat akkoord en een energie akkoord. Dat is mooi maar dergelijke akkoorden bestaan uit papier en zoals bekend is papier geduldig. Wordt er voldoende gedaan om de doelstellingen uit deze akkoorden te bereiken en wat kan of moet men van de diverse partijen verwachten? Moet er een nationaal plan komen? Is een aanpassing van regels gewenst? Of zijn andere maatregelen noodzakelijk?

Energietransitie – achtergrond
Nu de traditionele energievoorraden duidelijk minder worden is er een grote energietransitie aan de orde. In Delft is veel kennis op dit gebied aanwezig en het ligt voor de hand daar regelmatig aandacht aan te besteden.

Opzet
De Buccaneer is een broedplaats voor startende bedrijven in de energiesector en offshore. Een mooie gelegenheid om op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen en contacten te leggen tussen partijen die actief zijn op dit gebied. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij steeds een onderwerp wordt belicht vanuit diverse invalshoeken.  De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en een keer op dinsdag om 20.00 uur in de ruimtes van de diverse partners.

Locaties:
Buccaneer: Paardenmarkt 1A,  Delft
Prinsenkwartier: Sint Agathaplein 4, Delft
Theater de Veste: Vesteplein 1, Delft

Visit the location's website here.