Recording Available

Bèta Balie: De Strijd om de Toekomst

Hoe gaat het met ons? Is Nederland een gaaf land dat terecht in de mondiale top-5 staat van alle goede lijstjes? Of moeten we kritisch kijken naar onze tekortkomingen: een beroerd milieu, pensioenen die niet meer gegarandeerd kunnen worden, toenemende economische, sociale en culturele tweedelingen, enzovoort? Is het glas half vol of half leeg? Rond […]

Recording Available

Out of the Lab

Science Communication: How to become a famous scientist and where to start Always wondered how to get your research into the newspapers? What determines who gets on the stage of YouTube channel “the University of The Netherlands?” What the most effective way is to communicate with people who aren’t experts in your field? How to […]

Recording Available

Van Leeuwenhoeklezing: Fouten zijn de beste leermeester – Bouwinnovatie aan de TU Delft

Van Leeuwenhoeklezing Dr.ing. Marcel Bilow is Docent aan de Faculteit Bouwkunde en iedereen kent hem ook als Dr. Bucky Lab.  Net zoiets als Bob de Bouwer en bekend omdat hij altijd met zijn studenten gaat bouwen. In zijn cursus het Bucky Lab daagt hij de studenten uit om creatieve en buitengewone ideeën te verzinnen die […]

Recording Available

Deceiving supermarket consumers to do good

Nowadays, we are used to consuming whatever we want, whenever we want. Unfortunately this lifestyle has devastating consequences for the environment as well as our own health. This is very clearly seen in our diets. The most common western diet is an energy heavy, polluting, unhealthy one, that needs to change to be more healthy, […]

Recording Available

Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Stedelijke Toekomst

Voorgaande thema’s laten zien dat er kwesties genoeg zijn die om een oplossing vragen. Er is ongetwijfeld niet één zalig makend concept als remedie voor al deze kwesties maar is wel een aantal noties te benoemen die helpen de juiste maatregelen te nemen. Na de grote crisis van de laatste jaren is er een nieuwe […]

Recording Available

AVG en UPLOADFILTERS: goed bestuur of censuur?

Gratis toegang | inloop vanaf 19.00 uur Met: Hugo Jonker Gespreksleider: Patrick van der Duin De EU speelt een grote rol op het terrein van informatievrijheid. In 2018 is de AVG aangenomen, die de rechten van de consument goed beschermt, maar aan de andere kant wordt het door de Europese Commissie voorgestelde uploadfilter door vele […]

Recording Available

Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Stedelijke Functies

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats (1), werkplaats (2), marktplaats (3), afzetgebied (4) en schuilplaats (5). Deze functies zorgden er voor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. In deze opvatting is de stad vooral een productie en consumptiemilieu. De vraag […]

Recording Available

BingeWatch Academy: Superhero Science Episode IV – Daredevil

How does Daredevil see the world? Join host Barry Fitzgerald to find out! Despite being blind, Matt Murdock, better known as Daredevil, “sees” and experiences the world in a very different manner to us. As a child Murdock was involved in a chemical accident that took his eyesight, but gave him unprecedented abilities. His remaining […]

Recording Available

S4S Symposium: What Does A Future Society Look Like?

WHAT DOES A FUTURE SOCIETY LOOK LIKE? The Students 4 Sustainability Symposium 2019 takes place on Tuesday the 7th of May. During this evening about sustainability four speakers will answer the question: “What does a future society look like?” So in which ways must our society change to still exist in the future? What must […]