Over/About Studium Generale

scroll down for English-

‘De beste ingenieurs zijn meer dan alleen ingenieurs’

Daarom is Studium Generale (SG) er voor studenten van de TU Delft. SG wil bijdragen aan de academische vorming van studenten en aan het maatschappelijk debat over de rol van techniek en ingenieurs in de moderne samenleving, zowel op als buiten de campus van de TU Delft. SG stelt je wereld in een ander licht. Bezoek onze lezingen, workshops, debatten, films en documentaires over de meest uiteenlopende onderwerpen met bekende en onbekende wetenschappers, schrijvers, journalisten of politici, vaak op de scheidslijn van techniek en maatschappij en soms controversieel en altijd kritisch. Wij programmeren voor een groot  deel op de campus in samenwerking met en bij de studie- en studentenverenigingen. Onze activiteiten zijn vrij toegankelijk en (bijna) altijd gratis.

Studium Generale

Alle universiteiten in Nederland hebben in de jaren na 1946 een eigen Studium Generale in het leven geroepen om de algemene kennis van studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden te verbreden door middel van vrij toegankelijke programma’s op het gebied van cultuur, techniek, maatschappij en wetenschap.

In Delft bestaat het bureau uit Leon Heuts, Sanne Helbers, Nienke Floor, L Hendriks, Lester Lardenoye en Klaas Pieter van der Tempel. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s. Brigitte van Veen en Yolanda Vredeveld verzorgen de PR en het secretariaat.

Heb je een vraag, opmerking of idee? Schroom dan niet contact op te nemen met Studium Generale.

Studium Generale wordt gevormd door de volgende personen:

 

 • Leon Heuts (hoofd)
 • Nienke Floor (programmering)
 • Sanne Helbers (programmering)
 • L Hendriks (programmering)
 • Lester Lardenoye (programmering)
 • Klaas Pieter van der Tempel (programmering, samenwerking studie- en studentenverenigingen)
 • Brigitte van Veen (communicatie en PR)
 • Yolanda Vredeveld (secretariaat en PR)

 

‘The best engineers are more than just engineers’

SG exists to contribute to the academic development of students and to the social discussion on the role of technology and engineers in modern society, both on campus and in the city of Delft. We organize events that put your world in different perspectives. Visit our lectures, workshops, debates, film and documentary screenings, and other events with a broad range of topics, presented by known and unknown scientists, authors, journalists, politicians and more, often on the boundary between technology and society. Occasionally controversial, always critically minded. Many of our events can be found on campus during lunch breaks or in the evenings, often in cooperation with study and students associations. Our activities are open to all visitors and (almost) always free of charge.

Studium Generale

All universities in the Netherlands have in the years since 1946 founded their own Studium Generale in order to improve the general knowledge of students, staff, and other interested parties by way of freely accessible activities in the realm of culture, technology, society, and science.

In Delft the SG bureau consists of Leon Heuts, Sanne Helbers, Nienke Floor, L Hendriks, Lester Lardenoye, and Klaas Pieter van der Tempel. They are responsible for the content of the events. Brigitte van Veen and Yolanda Vredeveld are in charge of communication, PR, and the secretariat.

Do you have a question, comment, or suggestion? Please feel free to contact us at Studium Generale.

Studium Generale is staffed by the following people:

 • Leon Heuts (head)
 • Nienke Floor (programming)
 • Sanne Helbers (programming)
 • L Hendriks (programming)
 • Lester Lardenoye (programming)
 • Klaas Pieter van der Tempel (programming, cooperation study- and students associations)
 • Brigitte van Veen (communication and publicity)
 • Yolanda Vredeveld (secretariat and publicity)