Het Filosofisch Café | Over de emotie: angst

Recording: Het Filosofisch Café | Over de emotie: angst

Kaarten € 7.50/student € 5.00.
Reserveer je kaarten via Theater de Veste.

Een deur die plotseling dichtslaat, schaduwen die nergens vandaan lijken te komen, de stilte in je huis wanneer iedereen weg is. Het voelt unheimlich, een vorm van angst die opkomt als iets bekends ons opeens niet meer vertrouwd voorkomt. Een gevoel waar schrijvers, filmmakers en kunstenaars graag op inspelen.

Het unheimliche beangstigt ons. Het daagt onze natuurlijke inborst uit om het onbekende uit de weg te gaan. Maar juist confrontatie met angst kan ook een drijfveer zijn om toch de sprong in het diepe te wagen. Volgens de Deense filosoof Soren Kierkegaard is dat wat ons als mens uiteindelijk verder brengt.

In dit Filosofisch Café nemen we de emotie angst onder de loep. Angst voor het vreemde en het onbekende. Wat triggert onze angstgevoelens, waarom gaan we soms actief op zoek naar kippenvel? Is angst nog ergens goed voor? We kijken een vreemde en zenuwslopende kortfilm en gaan erna in gesprek over het umheimliche en de filosofie van Soren Kierkegaard.

Met: Patricia de Vries, Leon Heuts en Nikos Charalambous

Patricia de Vries is lector Kunst & Ruimtelijke Praxis aan de Gerrit Rietveld Academie. Haar onderzoek richt zich op artistieke praktijken die verschillende verhalen vertellen over en ingrijpen in onze stedelijke omgeving. Eerder werkte ze als universitair docent filosofie aan de Universiteit Maastricht en als onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkculturen in Amsterdam.

Leon Heuts is filosoof en hoofd van Studium Generale TU Delft. Hiervoor was hij hoofdredacteur van Nemo Kennislink en van Filosofie Magazine. Het unheimliche en angst zijn terugkerende thema’s in zijn werk.

Nikos Charalambous is een gitarist geboren in Limassol, Cyprus. Hij behaalde de Bachelor Jazz & Pop Guitar Performance aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en rondde de masteropleiding Jazzgitaar aan Codarts Rotterdam af. Hij speelt en componeert in verschillende genres zoals jazz, blues, rock, funk, pop, latin, free-impro en elektronische muziek. Eerder trad hij op voor dans-, film- en kunstproducties in Duitsland, België en Nederland.

Een programma van Studium Generale TU Delft en Theater de Veste. Vanuit de filosofie duiden we, op een laagdrempelige manier, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Deze avond over angst is onderdeel van een tweeluik over emotie. Emoties maken ons mens en maken het leven rijk en waardevol. Maar hoe vaak staan we nu daadwerkelijk stil bij wat gevoelens voor ons betekenen en wat ze ons vertellen?

In deze mini-serie kijken we naar emoties door de ogen van filosofen, psychologen, sociologen en kunste­naars. Wat ervaren we als we geëmotioneerd zijn? Welke rol speelt kunst in ons gevoelsleven? Deel een, op 20 maart, ging over verwondering.

 

Visit the location's website here.