Het Filosofisch Café – Valt er nog wat te lachen? Humor in tijden van crisis

Tickets € 6.50 / € 5 student via Theater de Veste

Humor als sociale reddingsboot in een maatschappij die op meerdere fronten zucht en steunt onder crises en onrust. Want ook al valt er momenteel ogenschijnlijk niet zoveel te lachen, grappen worden er volop gemaakt. Humor kan verbinden, maar ook mensen uitsluiten. Het geeft lucht, maar kan ook hard, raak of pijnlijk zijn. Het kan stereotypen bevestigen, maar ook tegen machtsstructuren schoppen. Hoe zit het met humor in tijden van corona, Black Lives Matter of over de klimaatproblematiek? En wat betekent dat voor de beeldvorming en ons gemoed?

In dit Filosofisch Café kijken we met communicatiewetenschapper Mark Boukes (UvA) naar de functie van humor in de maatschappij in crisis.

Een programma van Studium Generale TU Delft en Theater de Veste.

Visit the location's website here.