SG Café Filosofie | Het posthumanisme: de mens in de bijrol

Recording: SG Café Filosofie | Het posthumanisme: de mens in de bijrol

De mens als de maat der dingen, dat is hoe wij onze maatschappij hebben ingericht. Flora, fauna en technologie zetten we in voor ons welbevinden. Wat als we rekening houden met de wensen van niet-mensen? Volgens het posthumanisme hebben dieren, dingen en natuur eigen rechten. Mensen zijn onderdeel van een groot netwerk waarin ieder wezen een eigen, gelijkwaardige, rol speelt. Dat vraagt om een andere manier van kijken. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we überhaupt communiceren met andere entiteiten? En waarom zouden we het doen?

Vanavond stellen wij mensen ons bescheiden op. We leren hoe we anders kunnen kijken naar onze plek in het netwerk, gaan in gesprek met de Noordzee en spreken over technologie als een gelijkwaardige partner.

Met:

Arita BaaijensArita Baaijens – bioloog, ontdekkingsreiziger en schrijver. Ze verkende decennialang iconische landschappen zoals de Saharawoestijn, in Siberië en Papoea-Nieuw-Guinea, waardoor haar perspectief op de verwevenheid tussen natuur en mens veranderde. De laatste jaren initieert ze speculatieve crossmediale projecten in Nederland die onze bazige relatie met de natuur bevragen.

 

Max van der HeijdenMax van der Heijden – filosoof. Hij promoveerde op het post-humanistische denken van de vroege Friedrich Nietzsche. Hij publiceerde onder andere over Nietzsches ecologische ethiek, diens posthumanisme en de vraag naar de rol die kunst kan spelen in het Anthropoceen. In zijn recente onderzoek vraagt hij zich af hoe we omgaan met uiteenlopende perspectieven op de rechten en de plek van verschillende levensvormen. Daarbij probeert hij voorbij te gaan aan het dominante, uit de verlichting geërfde, hiërarchische subject-object denken.

 

Evert van BeekEvert van Beek – ontwerponderzoeker. Evert van Beek werkt als ontwerponderzoeker aan een PhD aan de faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft. Zijn onderzoek gaat over onvoorziene interacties tussen mensen en duurzame technologie. Hierbij stelt hij vragen over de nadruk op de individuele mens, de handelende rol van technologie, en onderzoekt hij meer-dan-menselijke verwevenheid door middel van ontwerpactiviteiten. Met dit onderzoek bevraagt hij het narratief van technologie als oplossing in de energietransitie. Daarnaast geeft Evert les in ontwerpend onderzoek.

Dit SG Café is onderdeel van de reeks Posthumanisme
Volgens het posthumanisme hebben planten, dieren en dingen rechten. Mensen zijn slechts een onderdeel van een groter netwerk waarin alles op gelijke voet staat. Deze gedachtengang vraagt om een andere manier van kijken naar de wereld. Is dit de oplossing voor de crises van het Anthropoceen? In deze serie onderzoeken we wat het betekent om posthumanistisch in de wereld te staan. Bekijk hier alle evenementen in deze serie.

Visit the location's website here.