Van der Mandelezaal, Prinsenhof Museum

Visit the locations website here.

Museum Prinsenhof is een museum aan het Sint Agathaplein in Delft. Het behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990.