Het Filosofisch Café | Radioactieve verhalen: ons beeld van kernenergie

Kernenergie roept uiteenlopende emoties op. Waar de een zwart omrande beelden van derde wereldoorlogen, vervuiling en nucleaire straling ziet opdoemen, ziet de ander vooral een groene toekomst zonder fossiele brandstoffen. Ons beeld wordt dan ook al jaren beïnvloed met verschillende verhalen door Hollywood of Netflix, de media en de politiek. 

Uitgesteld: Jacques van Marken en de geschiedenis van sociaal ondernemerschap in Delft

In de Lipkens Lectures lezingenreeks duikt Studium Generale samen met het Academisch Erfgoedteam van de Library in de geschiedenis. Wat betekende het vroeger om een ingenieur te zijn? Hoe is de rol van technologie in de maatschappij veranderd, en hoe plukken we daar tegenwoordig de vruchten van? Wat kunnen hedendaagse ingenieurs leren van de geschiedenis van wetenschap en technologie?

POSTPONED | Sufism: Following the Footsteps of Mystic Poet Rumi

In all religious traditions across the world, mystic movements can be found. Mysticism often refers to becoming one with God but may also refer to any altered state of consciousness with a religious or spiritual meaning. Sufism is the mystic movement of Islam and is characterised by particular values, doctrines, institutions and religious practices.