Beta Balie Debat: Onze Toekomst met Robots

Debat: Onze Toekomst met Robots

Onze levens zijn doordrongen van machines en technologie. En robots, al blijven die meestal onopvallend op de achtergrond. De voortdurende vooruitgang in rekenkracht, sensortechnologie, machineleren en aanverwante vakgebieden betekent dat robots nu onderdeel gaan uitmaken van ons dagelijks leven en interactie met ons kunnen hebben op allerlei niveaus, wat een geheel nieuw gebied aan onderzoek en ontwerpuitdagingen oplevert.

Bij gelegenheid van de Dies Natalis van de TU Delft spreekt professor Robert Babuska de Diesrede uit, naar aanleiding waarvan we in een Beta Balie Debat onze toekomst met robots aan een nader onderzoek onderwerpen en zullen bespreken hoe onderzoek ons in staat stelt deze toekomst vorm te geven.

Beta Balie: Creating Futures

De Beta Balie is een samenwerkingsverband van de TU Delft, het Science Centre, Studium Generale, Theater de Veste, TOP Delft en Delft Design. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een aantal grote bèta onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk en bespreekbaar te maken. De Bèta Balie wil bijdragen aan het betrekken van de burger, het vergroten van innovatievermogen, het versterken van institutionele samenwerking, nationaal en internationaal en zij wil de stad als laboratorium gebruiken. De middelen daarvoor zijn lezingen, debatten, manifestaties en proeftuinen.  De bijeenkomsten worden gehouden in het Prinsenkwartier waar TOP Delft is gevestigd, de TU Library, het Science Centre en Theater de Veste. Het jaar 2016 staat in het teken van de robotisering.

Voor meer informatie zie www.betabalie.nl

Visit the location's website here.