De Zee Stijgt!?

Recording: De Zee Stijgt!?

Beta Balie Debat

De gemiddelde zeespiegel op Aarde is de afgelopen decennia met ongeveer 3 mm per jaar gestegen. Als deze trend doorzet, betekent dat een stijging van 30 cm binnen een eeuw. De regionale variatie is echter groot. Op sommige plaatsen kan het meer of minder zijn. Bovendien is er een kans dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen, waardoor een stijging van een meter niet uitgesloten kan worden. De inleidingen op dit debat zullen ingaan op de belangrijkste oorzaken van de zeespiegelstijging, de regionale variaties en hoe we metingen gebruiken om ons begrip te vergroten.

dr. Riccardo Riva is verbonden aan de TU Delft bij de faculteit voor Civiele Techniek. Zijn belangrijkste onderzoeksveld is het dynamische gedrag van de Aarde met in het bijzonder de relatie tussen zwaartekracht en de verandering in zeespiegel hoogtes. Met behulp van satellietgegevens kijk hij naar veranderingen in de ijsmassa en vervormingen van de Aarde door aardbevingen.

dr. Roderik van de Wal is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoeksveld ligt op het terrein van zeespiegel veranderingen, het modelleren daarvan mede op basis van gegevens uit het (verre) verleden (paleodata).
.
Visit the location's website here.