Beta Balie Debat: Van patiënt tot cyborg

Wouter Serdijn is Hoogleraar Bioelektronica en werkt aan miniatuur-elektronische apparaatjes die in ons lichaam communiceren met hart-, spier-, zenuw- en hersen-weefsel. Deze electroceutica zijn de elektronische tegenhangers van farmaceutica en kunnen ingezet worden om de doven te laten horen, de blinden te laten zien, de lammen te laten lopen en een groot aantal hersen-aandoeningen, zoals tinnitus (oorsuizen), epilepsie en Parkinson succesvol te behandelen. En belangrijk voordeel is dat je dit elektronische medicijn maar één maal hoeft in te nemen. Maar hoe veilig is dit allemaal? En kunnen we behalve zieken beter maken ook niet-zieken nog beter maken? En wat is dan “beter”? Zou jij een bionisch oor willen hebben, of een bionisch oog? Zou jij direct met je partner willen kunnen communiceren zonder tussenkomst van spraak, gebaren, oren en ogen? Zou jij een cyborg willen worden?

Wouter wil met jullie in debat over de mogelijkheden van electroceutica, gebruik en misbruik en of er ergens een grens t.a.v.  de mate van supermenselijkheid te trekken valt.

Beta Balie: Creating Futures

De Beta Balie is een samenwerkingsverband van de TU Delft, het Science Centre, Studium Generale, Theater de Veste, TOP Delft en Delft Design. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een aantal grote bèta onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk en bespreekbaar te maken. De Bèta Balie wil bijdragen aan het betrekken van de burger, het vergroten van innovatievermogen, het versterken van institutionele samenwerking, nationaal en internationaal en zij wil de stad als laboratorium gebruiken. De middelen daarvoor zijn lezingen, debatten, manifestaties en proeftuinen. De bijeenkomsten worden gehouden in het Prinsenkwartier waar TOP Delft is gevestigd, de TU Library, het Science Centre en Theater de Veste. Het jaar 2016 staat in het teken van de robotisering.

Visit the location's website here.