Bèta Balie lezing: de toekomst van de (binnen)stad

De toekomst van de stad is een van de nieuwe thema’s van der Bèta Balie in de komende tijd.
Platform31 heeft zich de laatste jaren veel met dit onderwerp bezig gehouden en het ligt daarom voor de hand hun uit te nodigen en kennis te komen delen.

Er was vroeger een bijna geruststellend conjunctureel ritme in onze samenleving, bij groei groeide het, bij crisis kromp het. Die wetmatigheid lijkt niet meer op te gaan voor de binnenstad. Op het eerste gezicht wel voor grote en aantrekkelijke steden. Deze beginnen weer te bruisen en de leegstand in de detailhandel loopt snel terug. In middelgrote steden en dorpen is die wetmatigheid echter afwezig. Leegstand krijgt een structureel karakter. Veranderingen in onze samenleving, deels al aan de gang voor de crisis, verscholen achter de crisis, vertalen zich nu in alle heftigheid naar de vraag “is er een toekomst voor de binnenstad en wat is die toekomst dan?” De toekomst van de binnenstad gaat natuurlijk niet alleen over de binnenstad als consumentenparadijs. De “place to buy” moet veranderen naar een “place to meet” en een werkelijke bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat van de stad.

Nico van Buren van Platform31 neemt ons mee langs de trends die van invloed kunnen zijn op de transformatie van de binnenstad. Hij put uit de onderzoeken, experimenten en andere projecten die Platform31 in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Aan Delftenaren om te spiegelen of voor hun geliefde stad daar relevante lessen uit te halen zijn. Voortbouwend op die inzichten heeft Platform31 in “De nieuwe binnenstad” vier toekomstscenario’s geschetst. Bieden die houvast voor bestuurders, ondernemers en bewoners die begaan zijn met hun binnenstad? En, valt er iets te zeggen over de ruimtelijke consequenties? Nico van Buren eindigt met een uitdaging aan u. Denkt u mee over het toekomstige vestigingsklimaat van groene polycentrische metropool Nederland? Wat is dan een aantrekkelijke binnenstad?

 

Visit the location's website here.