Bèta Balie: Professoren in de theaterarena | Open Science & Big Data

Tickets: www.theaterdeveste.nl

Normaal € 12,50
CJP € 5,00
Student € 5,00

Moeten we ons zorgen maken over de openheid en reproduceerbaarheid van de wetenschap? Wat betekent het dat de hoeveelheid data elke paar jaar verdubbelt? Hoe gaan we om met al die data? Kunnen we dat nog wel bevatten? En wat kunnen computers met al die data doen en hoe wenselijk is dat?

Actuele en boeiende vragen waarover drie interessante sprekers onder leiding van presentator René M. Broeders met elkaar in debat te gaan:

  • Barend Mons, hoogleraar Biosemantiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum en verbonden aan het Leiden Centre of Data Science
  •  Geert-Jan Houben, hoogleraar Web Information Systems (WIS) aan de TU Delft
  • Karel Luyben, sinds begin dit jaar rector magnificus emeritus van de TU Delft. Luyben is in 2016 toegetreden tot de Europese adviesgroep Open Science Policy Platform (OSPP). OSPP adviseert over het verder ontwikkelen en implementeren van open wetenschapsbeleid teneinde de kwaliteit en de impact van de Europese wetenschap te verbeteren.

Open Science & Big Data 
Wetenschappers moeten gemakkelijker gebruik kunnen maken van elkaars data, vindt een groep onderzoekers van verschillende universiteiten. Big data moeten straks vooral FAIR (findable, accessible, interoperable and re-usable) DATA zijn.

Wat kan Open Science hierin betekenen?
Het gratis en voor iedereen toegankelijk maken van de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek betekent dat niet alleen een efficiëntieslag voor vervolg onderzoek, maar ook dat de reproduceerbaarheid en daarmee de betrouwbaarheid toeneemt? Als daarnaast de data uit het ene onderzoek eenvoudiger te combineren is met andere onderzoeks-data, levert dat een versterking van de innovatiekracht op? Kortom zal de impact van Open Science veel groter zijn dan nu veelal wordt vermoed?

Professoren in de theaterarena – Van CRISPR-Cas, de bionische mens tot wat we moeten doen met de klimaatproblematiek. ‘Professoren in de theaterarena’ zit bovenop thema’s die ertoe doen. De onderwerpen worden van verschillende kanten belicht, vanuit de harde wetenschap en/of maatschappelijke en ethische kant. Drie spraakmakende hoogleraren geven in een intieme setting een mini-college en gaan vervolgens met elkaar en u in debat.

Deze avonden worden in nauwe samenwerking met de TU Delft georganiseerd en zijn onderdeel van Betabalie Delft. Voor meer informatie zie www.betabalie.nl

 

Visit the location's website here.