Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Leven in de Stad

Recording: Bèta Balie: Toekomst van de Stad | Leven in de Stad

De stad is de door mensenhanden gemaakte leefomgeving. De eerste steden zijn al bijna 10 duizend jaar oud. De oudste stad ter wereld is volgens Jon Reader (uit: Cities) Çatalhöyük in Turkije. Daar woonden 7400 jaar BC al circa 10 duizend mensen. Wij hebben niet alleen de stad gevormd maar de stad vormt ook de mensen die er wonen. De stedelijke levensstijl spreekt veel mensen aan en we zien een groei van de meeste steden. Onderwerpen die goed in dit thema passen zijn de stad als maatschappelijke ladder, bestaat deze nog?

De individualisering, informatisering en internationalisering zijn voor de stedelijke ontwikkeling de laatste jaren dominante trends geweest. Wat is daarvan de betekenis voor de vorming van stedelijke gemeenschappen? Zijn deze trends de oorzaak van de groeiende tweedeling? Andere vragen die hieruit naar voren komen zijn: Zijn er grenzen aan de diversiteit? Wat is der toekomst van de sociale huursector en kan deze sector oplossingen bieden voor de nieuwe stedelijke problemen?

Programma

Er is op basis van de genoemde thema’s een programma opgesteld. Vanaf woensdag 20 februari tot en met woensdag 20 juni zijn er 5 sprekers uitgenodigd. De avonden beginnen om 20:00 uur en duren maximaal tot 22:00 uur. De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgenodigde sprekers.

20 februari 2019, 20:00 uur Koos van Dijken De staat van de stad
20 maart 2019, 20:00 uur Naomi Jacobs Leven in de stad
volgt Floris Alkemade Toekomstige kwaliteit van de stad
15 mei 2019, 20:00 uur Jan-Hendrik Bakker Stedelijke functies
5 juni 2019, 20:00 uur Govert Derix Stedelijke toekomst
Visit the location's website here.