Bèta debat: Toekomstbestending onderwijs

Lijst Bèta organiseert een debat om studenten te betrekken bij de problemen die spelen op de universiteit. Het debat zal plaatsvinden op woensdag 22 februari 2017 van 13:30 tot 16:30 in de theaterzaal van Sport & Cultuur op de TU Delft.

Het debat zal gaan tussen vier politici van verschillende partijen, een medewerker van de TU Delft en een fractielid van Lijst Bèta . De sprekers zijn mevrouw Assante (PVDA), de heer Duisenberg (VVD) ,de heer Rog (CDA), mevrouw Beckerman (SP), Karl Dittrich (Voorzitter VSNU), de heer Meijer (Lijst Bèta). De debatleider is prof. Jules van Lier (CiTG).

Het thema van het debat is toekomstbestendig onderwijs. Dit thema is terug te vinden in de verschillende stellingen welke die dag ter tafel zullen komen. De drie stellingen staan hieronder uitgelegd.

  1. Het huidige BSA van 45 punten wordt volgend jaar tegen het licht gehouden. Er is gebleken dat nog altijd veel studenten een verkeerde studie kiezen. Moet het BSA worden aangepast, moet er een andere selectie procedure komen of moet de studiekeuzecheck worden verbeterd? Hoe kan het percentage studenten dat zijn eerste jaar haalt worden vergroot?
  2. Er wordt gesproken over masterselectie bij verschillende universiteiten. Is de gegeven vooropleiding niet meer voldoende om op dezelfde universiteit een masteropleiding te volgen?
  3. Learning analytics is een programma dat kan worden gebruikt om het online studiegedrag van studenten te volgen en analyseren. Hoe ver mag een universiteit gaan met het verzamelen van deze gegevens? Komt dit ten goede van het onderwijs?

Lijst Bèta is een fractie in de Centrale Studentenraad van de TU Delft die zich bezig houdt met de kwaliteit van het onderwijs van de universiteit. Dit debat wordt in samenwerking met Studium Generale georganiseerd.

Visit the location's website here.