Broodje Filosofie: Hoezo, waanzin?

Recording: Broodje Filosofie: Hoezo, waanzin?

Viermaal per semester organiseert Studium Generale een Broodje Filosofie, waarbij we in de lunchpauze een korte en bondige filosofische bite behandelen. Kom dus voor de Grote Levensvragen langs in de HIVE in de TU Library. En van filosofie krijg je honger, dus voor een broodje wordt gezorgd, maar op = op!

Hoezo, waanzin?

Wouter Kusters zal u meenemen op een filosofisch waanzinnige zoektocht naar de verschillen en overeenkomsten tussen filosofie en waanzin. Veelal wordt aangenomen dat dit elkaar uitsluitende – of zelfs vernietigende – grootheden zijn. ‘Waar filosofie is, is niet langer waanzin, en waar waanzin is, is filosofie ver te zoeken’, aldus de gangbare mening. Wouter Kusters zal laten zien dat juist in de dynamiek tussen filosofie en waanzin, tussen weten en niet-weten, werelden van betekenis en verschil oprijzen – en ook weer ondergaan. Kusters zal geen van beide polen als primair of dominant beschouwen. In plaats daarvan betoogt hij dat net als bij een paringsdans het in filosofie en waanzin ongewis is wie leidt en wie welke positie inneemt. Aan de vrucht herkent men de boom.

Wouter Kusters (1966) is schrijver, filosoof en taalwetenschapper. In 2004 publiceerde hij “Pure waanzin; zoektocht naar de psychotische ervaring”, dat de Van Helsdingenprijs kreeg voor het beste werk op het gebied van psychiatrie en filosofie en de Socrateswisselbeker voor het beste en meest prikkelende nederlandstalige filosofieboek van het jaar. In 2014 verscheen zijn magnum opus “Filosofie van de waanzin; fundamentele en grensoverschrijdende inzichten”, waarvoor Wouter Kusters in april van dit jaar opnieuw de Socrateswisselbeker ontving.

Visit the location's website here.