Van Leeuwenhoeklezing: De energietransitie in de woonomgeving

Recording: Van Leeuwenhoeklezing: De energietransitie in de woonomgeving

Toegang gratis, tickets via Theater de Veste

Rondom 1960 hadden we in Nederland een energietransitie: de overgang van kolen naar aardgas. Je hoefde niemand van de voordelen te overtuigen. Nu hebben we weer een energietransitie: we moeten van het aardgas af. Daarom verschijnen er windmolens in onze achtertuin, veranderen weilanden in zonnecelvelden en moeten we onze huizen voor 50.000 euro isoleren anders werkt die warmtepomp niet. Wat is het voordeel eigenlijk van deze transitie? Het antwoord is dat het helemaal niet zoveel onmiddellijke voordelen heeft. Het antwoord zou moeten zijn dat we ons verplicht voelen om aan onze kinderen en kleinkinderen een levensbare planeet achter te laten.

Huizen van het gas af, de omschakeling naar elektrisch rijden, zonnepanelen op het dak, windmolens langs de snelweg en in zee. Vele projecten zijn gestart in het kader van de energietransitie. Kunnen we hiervan gebruik maken om dicht bij huis, in de buurt en de wijk, een bijdrage te leveren om onze planeet ook voor de toekomst leefbaar te houden?

In deze lezing kijken we met John Schmitz naar hoe de belangrijkste energiedragers gas, elektriciteit en warmte eigenlijk werken en wat er moet veranderen om in toenemende mate over te gaan op elektrische energie. Wat zijn de beperkingen van duurzame energiebronnen en hoe kunnen we bewegen naar een betrouwbare energielevering zonder dat we de planeet verwoesten?

John Schmitz is Bestuursvoorzitter van de Green Village TU Delft.

Visit the location's website here.