Bèta Balie: Debat over technologie en cultuur

Technologie en de stad

Delft speelt een leidende rol bij de ontwikkeling van nieuwe technologie maar men is van mening dat dit nog onvoldoende wordt uitgedragen. Het eerste focuspunt van de cultuurnota van de gemeente is dan ook het aanzien van Delft als stad van cultuur en techniek te versterken. Met deze stelling in het achterhoofd wordt door TOP en de Bèta Balie een discussieavond georganiseerd om te zien waar we staan en suggesties te doen voor volgende stappen.

 

Toelichting
Het versterken van Delft als stad van cultuur en technologie moet plaats vinden door:

 • Een uitdagend en goed zichtbaar aanbod
 • Culturele initiatieven en broedplaatsen verbinden cultuur, de stad en de campus.
 • Het realiseren van (meer) ontmoeting en samenwerking
 • Het Prinsenkwartier/Agathaplein is de culturele poort naar de binnenstad

Om dit te bereiken zijn de laatste tijd talloze initiatieven ondernomen. Het doel van de avond is deze initiatieven eens met elkaar te bespreken, de sterke en zwakke kanten te onderzoeken en suggesties te doen voor de toekomst. De avond wordt geleid door Geert Vermeegen verloopt in drie delen:

 

20:00 uur: pitches met bestaande activiteiten

Vertegenwoordigers van een aantal partijen is gevraagd een kort overzicht te geven van de iegen activiteiten met sterke en zwakke kanten en suggesties te doen voor vervolg. Het gaat om de volgende partijen:

 • Technologie zichtbaar maken: Mark Lammerts
 • De Veste: Mirjam Wesseling
 • IFoT: Zwanek van Lubeck
 • Bèta Balie en robot chalenges: Jan Brouwer
 • Horizon en techniek: Jasper Bos
 • TEDx: Anouk de Ruiter of vervanger
 • Dreamhall: Frans van der Meijden

Per pitch is er 8 minuten. De volgende stap is een panel discussie.

21:00 uur: paneldiscussie over sterke en zwakke kanten en suggesties voorde toekomst.

Deelnemers zijn:

 • Alex Lokhorst (science center)
 • Ferrie Föster (gemeente Delft)
 • Pieter Kruit (Prinsenkwartier)
 • Mark Lammerts (TU Delft)

21:30 uur: discussie over suggesties voor de komende jaren

Discussie met de zaal over belangrijkste bevindingen en vooral een zoektocht naar volgende stappen.

Visit the location's website here.