Debate: Should TU Delft Be 100% in English?

“Could it be in English, please?”

All of the master programs at the TU Delft are already in English, the bachelor program at Aerospace has been so for over a decade and most recently the bachelor program of Geoscience has switched to English as well. The TU Delft expects the other bachelor programs to make the switch to English in the next few years.

From the perspective of the TU Delft this switch makes it easier to attract the best talent from around the world. But is it in the best interest of the Netherlands? Studies have shown that after finishing their studies over seventy percent of international students leave the Netherlands. To help stimulate international students to remain in the Netherlands after completing their studies the VVD argue that learning Dutch for international students should be made obligatory.

Rector Magnificus Karel Luyben and Member of Parliament for the VVD Pieter Duisenberg will debate the following statement;

Either we all learn to speak Dutch, or we don’t teach in English.

What do you think? Is it fair towards bachelor students that they can only take classes in English? Is the English of TU Delft teachers even good enough to make the switch?

Join us for a free lunch and the debate on Monday the ninth of March from 12:30 to 13:30 in room A of TPM, and let us know what you think!

**********************************For Dutch, please scroll down*****************************************

Alle masteropleidingen aan de TU Delft zijn al in het Engels, het bachelor programma van Lucht- en Ruimtevaart is dat al ruim een decenium en recent is het bachelor programma van Mijnbouw naar het Engels veranderd. De TU Delft verwacht dat de andere bachelor programma’s de stap naar het Engels in de komende maanden gaan maken.

Vanuit het perspectief van de TU Delft is dit een logische ontwikkeling. Op deze manier wordt het makkelijker om talent van over de hele wereld te binden. Maar is het in het belang van Nederland? Onderzoek heeft aangetoond dat na het voltooien van hun opleiding ruim zeventig procent van de internationale studenten Nederland weer verlaat. Om te stimuleren dat internationale studenten na het voltooien van hun studie in Nederland blijven, pleit de VVD er voor om het leren van Nederlands verplicht te maken. Rector Magnificus Karel Luyben en Tweede Kamerlid voor de VVD Pieter Duisenberg zullen over de volgende stelling debatteren;

Wij moeten allemaal Nederlands leren, of er wordt niet in het Engels gedoceerd.

Wat vind jij? Is het eerlijk naar eerstejaars toe dat zij alleen college kunnen volgen in het Engels? Is het niveau van het Engels van docenten eigenlijk wel goed genoeg om alles in het Engels te doen?

Kom voor een gratis lunch en het debat op maandag 9 maart van 12:30 tot 13:30 in zaal A van TBM en laat ons weten wat jij denkt!

Verengelsing Discussion - Promotion Poster A2 - Without bleed