Het Filosofisch Café: De vrouwen die je moet kennen

Recording: Het Filosofisch Café: De vrouwen die je moet kennen

Kaarten (€ 5,00 / 7,50) verkrijgbaar bij Theater de Veste. Inmiddels uitverkocht!

Hebben we het over ‘De Grote Denkers’, dan hebben we het door de geschiedenis heen vrijwel altijd over mannen. Maar hoe zit dat eigenlijk met vrouwelijke filosofen? Waren die er gewoonweg niet, of praten we niet over hen? En is dat dan niet eens hoog tijd?

In dit Filosofisch Café alle aandacht voor de vrouwelijke filosofen die we móeten kennen. Wie horen naast Simone de Beauvoir en Hannah Arendt in de canon thuis? En hoe geven we ze de plek die ze verdienen?

Met Daan Roovers (UvA), Fréderique Petit & prof. dr. Annemie Halsema (VU)

Daan Roovers was Denker des Vaderlands van 2019 tot 2021. Als voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en programmamaker ontwikkelt Roovers nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten, altijd in verbinding met de actualiteit. Zo initieerde ze samen met Michael Sandel en Omroep Human de programma’s ‘What’s the Right Thing to do?’ en ‘Change your Mind’. Roovers is schrijver van o.a. Mensen Maken, Nieuw licht op opvoeden (2017) en Wij zijn de politiek; Het denken van Daan Rovers (2019, samen met Marc van Dijk). Ze studeerde filosofie en medicijnen, en doet op dit moment onderzoek naar ontwikkelingen in de publieke opinie en social media.

    Foto: Ruud Pos

Fréderique Petit is onafhankelijk filosoof, psycholoog en docent. Bij onder meer de Vrije Academie, NRC Academie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft ze lessen, lezingen en workshops. Petit’s interesseveld is groot. Onder meer neuropsychologie, niet-Westerse filosofie en praktische alledaagse kwesties trekken haar aandacht. Momenteel werkt ze aan een toneelstuk over Xantippe, de vrouw van de beroemde Griekse filosoof Socrates.

Prof. dr. Annemie Halsema is als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Te Leiden bekleed zij als bijzonder hoogleraar de leerstoel ‘ Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme’; de filosofische studie naar de mens.
Met haar onderzoek wil Halsema bijdragen aan het denken over diversiteit. Wat betekenen gender, kleur en leeftijd voor je identiteit? En hoe kan de maatschappij daarmee omgaan?
Naast haar academische werk is Halsema o.a. juryvoorzitter van de Hypatia-prijs, jaarlijks uitgereikt voor het beste filosofieboek geschreven door een vrouw. Tevens is ze één van de oprichters van de Nederlandse tak van de Society for Women in Philosophy (SWIP).

Een programma van Studium Generale TU Delft en Theater de Veste. Vanuit de filosofie duiden we, op een laagdrempelige manier, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Omslagfoto door Barbara Niggl Radloff (onaangepast) van Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie onder licensie CC BY-SA 4.0.
Visit the location's website here.