Genen, Memen en Systemen

Recording: Genen, Memen en Systemen

De evolutietheorie is ontstaan als verklaring voor het ontstaan van de soorten vanuit de genen. Maar de theorie is ook toepasbaar op het denken – memen –  en zelfs op artefacten – systemen -.

Bij dit “pretcollege” zullen allerlei prikkelende basisgedachten over dit onderwerp passeren.

Verder ligt het in de bedoeling enkele wonderlijke aspecten van onze memen (gedachtenwereld) te ontrafelen. Hoe komt de mens er toch toe ideologieën (waaronder religies) te vormen? Waarom dringt de mens die ideologieën vaak te vuur en te zwaard aan anderen op? Hoe kan het dat een organisme zichzelf vernietigt vanwege een ‘idee’ (denk aan een terrorist of een soldaat)?

Als artefacten gezien kunnen worden als buitenlichamelijk voorzetting van de evolutie, behoren die artefacten dan tot het leven?

De “pretcolleges” van deze spreker zijn altijd rijkelijk voorzien van visuele ondersteuning en zijn nooit een lezing maar eerder een performance.

 

wim%20thijs%202015

dr.ir, Wim Thijs is een typische Delftse Systeemtheoreticus (Werktuigbouwkunde) en promoveerde op Beslissingtheorie; een gebied waar Wiskunde, Psychologie en Techniek elkaar raken. Hij heeft na vele omzwervingen de laatste 20 jaar van zijn werkzame leven aan de TUDelft en haar studenten gewijd. Hij doceerde daar onder andere de beginselen van Wetenschappelijk Onderzoeken bij Werktuigbouw en Maritieme Techniek. Hij was een kleine 20 jaar “het gezicht van Werktuigbouwkunde” op voorlichtingsdagen, diplomauitreikingen etc. Hij was vanaf de start in 2000 tot aan zijn pensioen in 2015 enthousiasmator en beschermheer van alle DreamTeams. Hij richtte de D:DREAM Hall op. Hij was Supervisor van de OWee gedurende 8 jaar. Hij is vele jaren lid van de redactieraad van Studium Generale geweest. En, last but not least . . . . , hij houdt graag pretcolleges.

Visit the location's website here.