Grote denkers over moderne idealen: Kant over vrije wil

Immanuel Kant verdedigde het determinisme en was bovendien erg geinteresseerd in omgevingsfactoren die ons gedrag beinvloeden zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Maar tegelijkertijd staat hij bekend als iemand die de “absolute” vrijheid van de wil verdedigde. In tijden waarin wordt betoogd dat de vrije wil niet bestaat, wint Kants onwaarschijnlijk ogende combinatie van gedachten aan actualiteit. Pauline Kleingeld laat zien hoe overtuigend Kants oplossing is.

Pauline Kleingeld is hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen

Visit the location's website here.