Het Filosofisch Café | Radioactieve verhalen: ons beeld van kernenergie

Kaarten € 7.50 / € 5 (student) via Theater de Veste

Kernenergie roept uiteenlopende emoties op. Waar de een zwart omrande beelden van derde wereldoorlogen, vervuiling en nucleaire straling ziet opdoemen, ziet de ander vooral een groene toekomst zonder fossiele brandstoffen. Ons beeld wordt dan ook al jaren beïnvloed met verschillende verhalen door Hollywood of Netflix, de media en de politiek. 

Hoe wordt kernenergie in beeld gebracht en welke beeldvorming is bepalend (geweest) voor ons denken erover? En wat betekent dat voor ons oordeel over kernenergie? 

In dit Filosofisch Café duiken drie experts vanuit verschillende invalshoeken in verhalen – of frames – die onze visies op kernenergie gekleurd hebben. Met o.a. historicus Dick van Lente (EUR) en mediawetenschapper Mirjam Vossen. Moderatie door Jop de Vrieze. 

 Een programma van Studium Generale TU Delft en Theater de Veste. Vanuit de filosofie duiden we, op een laagdrempelige manier, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. 

 Atomic Reactions
Dit Filosofisch Café is onderdeel van het TU Delft Library-project Atomic Reactions, dat bestaat uit een tentoonstelling, lezingen, workshops en een filmvertoning en gesprek. In Atomic Reactions onderzoeken we hoe de beeldvorming en de publieke opinie rondom kernenergie is opgebouwd en veranderd in de afgelopen decennia. Atomic Reactions sluit aan bij het thema van het lustrumjaar van de TU Delft: energietransitie. 

 Meer informatie: Lustrum (tudelft.nl)  

 

Visit the locations website here.