Het Filosofisch Café | Radioactieve verhalen: beelden van kernenergie

Recording: Het Filosofisch Café | Radioactieve verhalen: beelden van kernenergie

Uitverkocht!

Kernenergie roept uiteenlopende emoties op. Waar de een zwart omrande beelden van derde wereldoorlogen, vervuiling en nucleaire straling ziet opdoemen, ziet de ander vooral een groene toekomst zonder fossiele brandstoffen. Het beeld dat mensen hebben van kernenergie wordt dan ook al jaren beïnvloed met verschillende verhalen door Hollywood of Netflix, de media en de politiek. Hoe wordt kernenergie in beeld gebracht en welke beeldvorming is bepalend (geweest) voor het denken erover? En wat betekent dat voor het oordeel over kernenergie?

In dit Filosofisch Café duiken vier experts vanuit verschillende invalshoeken in verhalen – of frames – die de visies op kernenergie gekleurd hebben. Met o.a. historicus Dick van Lente, Behnam Taebi, Marco Visscher en mediawetenschapper Mirjam Vossen. Moderatie door Jop de Vrieze.

Dick van Lente was cultuurhistoricus aan de Erasmus Universiteit. Hij deed onderzoek naar technische innovaties en debatten daarover vanaf de negentiende eeuw. De laatste jaren richt hij zich vooral op computers, eerder deed hij onderzoek naar kernenergie en kernwapens. Op dit moment is hij redacteur van Technology & Culture.

Behnam Taebi is Professor Energy & Climate Ethics en directeur wetenschap van het Safety & Security Institute van de TU Delft. Taebi studeerde Material Science and Engineering (2006) en behaalde zijn Ph.D. in Techniekfilosofie (2010). Daarnaast is hij betrokken bij het Belfer Center for Science and International Affairs van Harvard (2014-2020). Taebi is o.a. eindredacteur van Science and Engineering Ethics, en co-redacteur van een boekdeel over De Ethiek van Kernenergie, verschenen bij Cambridge University Press (2015, met Sabine Roeser) en auteur van een boek over Ethiek en Techniek (Cambridge University Press, 2021).

Marco Visscher schrijft als freelance journalist (o.m. de Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland) geregeld over duurzaamheid en vooruitgang. Hij is auteur van De energietransitie: Naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? en co-auteur van Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei. Na de zomer verschijnt zijn boek over kernenergie.

Mirjam Vossen is framing-expert, sociaal geograaf en journalist. Ze promoveerde op een onderzoek naar de beeldvorming in de media van wereldwijde armoede. Haar huidige onderzoeks- en advieswerk richt zich onder andere op de framing van kernenergie in de publieke discussie.

Een programma van Studium Generale TU Delft en Theater de Veste. Vanuit de filosofie duiden we, op een laagdrempelige manier, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Atomic Reactions

Dit Filosofisch Café is onderdeel van het TU Delft Library-project Atomic Reactions, dat bestaat uit een tentoonstelling, lezingen, workshops en een filmvertoning en gesprek. In Atomic Reactions onderzoeken we hoe de beeldvorming en de publieke opinie rondom kernenergie is opgebouwd en veranderd in de afgelopen decennia. Atomic Reactions sluit aan bij het thema van het lustrumjaar van de TU Delft: energietransitie.

Meer informatie: Lustrum (tudelft.nl)

Visit the location's website here.