Life Hacked: Hoe veilig surf jij?

Recording: Life Hacked: Hoe veilig surf jij?

De AIVD vermeldt het duidelijk op hun site: ’De AIVD ziet digitale aanvallen als een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse veiligheid’. Tegelijkertijd berichten de Nederlandse kranten vaak over gevallen van gestolen credticardgegevens of identitieitsfraude, waarbij iemands digid onwetend wordt misbruikt voor criminaliteit. Cyber crime en daarmee cyber security lijkt een onlosmakelijk deel te vormen van het moderne leven.

We zijn sterk afhankelijk geworden van ICT voor ons dagelijks leven, alles gebeurt via het web. Het is onze manier om informatie uit te wisselen, transacties uit te voeren, vrienden op de hoogte te houden, en ook de manier om vitale infrastructuur, zoals energiecentrales, op afstand te besturen.

Tegelijkertijd is het ook een platform voor diefstal, fraude en zelfs oorlogvoering. Hackers vervullen een sleutelrol in hedendaagse conflicten en amateurs met een laptop kunnen je leven overhoop halen door ervan door te gaan met creditcard gegevens.

Hoewel we ons beseffen dat we kwetsbaar zijn voor digitaal kwaadwillenden, weten we niet wat die kwetsbaarheid inhoudt. Onze samenleving wordt meer en meer gebaseerd op codes en machines die maar een fractie van de bevolking
begrijpt. Hoe makkelijk kan een vreemde mijn laptop overnemen Waarvoor kan mijn Facebook worden misbruikt? Hoeveel procent van de mensen met een smartphone weet daadwerkelijk hoe dat ding van binnen werkt? Hoe kunnen apps worden misbruikt om mensen data afhandig te maken?

Gedurende de avond zullen we aan de hand van drie experts een inzicht verkrijgen in de digitale kwetsbaarheid van zowel onze samenleving als wij, de individuen. We sluiten af met een goed gesprek en een borrel.

Middels dit pré-symposium hopen we je enthousiast te kunnen maken voor het grote symposium van de Veerstichting dat zal plaatsvinden op 15 en 16 september. De toelating voor de symposium geschiedt volgens het insturen van een essay of vervangende opdracht: https://www.veerstichting.nl/nl/symposium/deelnemen/studenten/

Visit the location's website here.