Lunchdebat: Oorlog 3.0 – Hoe voeren we oorlog in de toekomst?

Hoe voeren we oorlog in de toekomst?

Dit debat wordt georganiseerd naar aanleiding van de theatervoorstelling The Great Warmachine van theatermaker Joachim Robbrechts, die ook aan het debat zal deelnemen. Hij betoogt dat we vrij moeten leren denken, ook als het gaat om strijd. Oorlog wordt tegenwoordig overal gevoerd en in de toekomst zelfs op manieren waar we ons nu weinig bij kunnen voorstellen. Zijn conclusie is dat we omwille van vrede in de toekomst, bereid zouden moeten zijn om op alle fronten te strijden. De voorstelling werd lovend besproken in onder meer de Volkskrant, waarbij werd opgemerkt dat “Concepten als individualiteit, privacy en bezit […] betekenisloos blijken.”

Dit toekomstbeeld is maar al te goed herkenbaar in de tegenwoordige realiteit. Oorlogen spelen zich niet meer af op het klassieke strijdtoneel maar in digitale domeinen die de gehele wereld omspannen. Informatie is daarbij cruciaal, en sinds de aanslagen in New York vijftien jaar geleden hebben we inderdaad gemerkt dat bijvoorbeeld onze privacy is uitgehold en we allemaal gemerkt of ongemerkt slachtoffer zijn van profiling.

Zoals prof. Pieter van Gelder van de vakgroep Safety and Security Science recent opmerkte in een interview met universiteitsblad Delta: “Oorlogen en aanslagen leiden altijd tot technische innovaties”. Zou het tegenovergestelde ook waar zijn? Wordt de oorlog van de toekomst misschien volledig beslecht in een digitaal domein, of kunnen we technologie juist gebruiken om ons te beschermen tegen nieuwe dreigingen zonder daarbij onze privacy en individualiteit op te offeren?

Aanwezigen bij het debat krijgen een kortingsbon voor de voorstelling The Great Warmachine op woensdagavond 23 november in Theater De Veste.

Visit the location's website here.