Lunchlezing: We don’t need no education? De effecten van muziek op de hersenen

Recording: Lunchlezing: We don’t need no education? De effecten van muziek op de hersenen

De hersenen reageren op muziek, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuromusicologie aan de Vrije Universiteit, gaat dieper in op de reacties die muziek oproept in de grijze massa en licht enkele toepassingen in het onderwijs en de zorg uit. Gratis toegang en lunch. Voertaal: Nederlands

Georganiseerd als onderdeel van de serie Explore your Brain van de TU Delft Library.

Visit the location's website here.