Privacy VS Paranoia

Recording: Privacy VS Paranoia

De onthullingen van Edward Snowden hebben veel losgemaakt, zowel in de Verenigde Staten als bij ons in Europa. Is het op grote schaal afluisteren door overheden en veiligheidsdiensten te rechtvaardigen in naam van onze veiligheid, of draagt het juist bij aan ons gevoelvan onbehagen en paranoia?

Op de stelling “Edward Snowden moet politiek asiel krijgen in Nederland” gaf Maarten van Rossem de volgende reactie:

“Persoonlijk sta ik niet te trappelen om hem politiek asiel te verlenen, al heb ik daar natuurlijk niks over te vertellen. Ik zie niet in waarom Nederland dit zou moeten doen. Hij heeft immers al asiel in Rusland en het verlenen van politiek asiel aan Edward Snowden zou de relatie met Amerika op scherp zetten.

Het is eigenlijk een lachwekkende vertoning dat er zo’n brede verontwaardiging heerst over de afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten: iedere regering wist het. En laten we eerlijk zijn: we luisteren zelf ook af. Door alle ophef komt de ware oorzaak helemaal niet aan het licht. Namelijk de paranoïde sfeer die sinds 9/11 is gekweekt en de veiligheidsmogendheden die sindsdien steeds verder zijn uitgebreid. Daar zou de discussie over moeten gaan.” – Maarten van Rossem

Visit the location's website here.