Rekenen aan het klimaat

Recording: Rekenen aan het klimaat

De opwarming van de aarde ten gevolge van de toename van broeikasgassen in de atmosfeer is nu meetbaar. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor het klimaat hier in Nederland?
En hoe betrouwbaar zijn de scenario’s voor wij voor ons toekomstig klimaat maken? Wat zijn de grootste onzekere factoren in die scenario’s. Wat moeten we doen in termen van een energietransitie wanneer we aan de 2 graden doelstelling willen voldoen? Om dit soort vragen te beantwoorden moeten we niet alleen meten maar ook rekenen aan het klimaat. Onze kennis van het klimaat wordt uiteindelijk gebundeld in klimaatmodellen die ons in staat stellen een blik in de toekomst te kunnen werpen. Deze voordracht zal gaan over de zekerheden en de onzekerheden van de toekomstprojecties van dit soort modellen.
Prof. Pier Siebesma werkt bij het KNMI en bij de TU Delft

Visit the location's website here.