Symposium: Verschoolsing van de TU Delft

Dit event is een samenwerking tussen ORAS, STIP, VSSD, SVR en de VeRa.

Zo zegt ORAS: “Het concept “verschoolsing”, waarmee een overmatige controle en sturing van studenten wordt bedoeld, is een trend die al meerdere jaren langzaam in de curricula van de TU kruipt. De vrijheid van studenten om een eigen invulling te geven aan hun studententijd wordt beperkt. Dit komt voornamelijk doordat er vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat studenten sneller moeten studeren. Echter begint het er nu op te lijken dat de TU een verlenging van het VWO wordt. Een overdosis aan tussentijdse toetsen en verplichte werkcolleges, gehuld in een nieuw curriculum en blokonderwijs, is de norm geworden. Naast het verlies van vrijheid van de student, verliezen we ook bepaalde softskills zoals de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, die van groots belang zijn voor een goede ingenieur. Vanuit de verschillende achtergronden van de sprekers bespreken we het thema ‘verschoolsing van het onderwijs’.”

Sprekers:

Anna van der Togt     Als studente van de TU Delft.

 

Silvan Thus                   Als afgestudeerde en ondernemer met eigen bedrijf.

 

Karl Dittrich                 Vanuit het perspectief van universiteiten (VSNU)

 

Untitled-3