Van Leeuwenhoeklezing | De woningnoodramp: oorzaken en oplossingen

Recording: Van Leeuwenhoeklezing | De woningnoodramp: oorzaken en oplossingen

Vrijwel iedereen ervaart zelf of kent wel iemand die geconfronteerd wordt met de huidige problemen op de woningmarkt; de wachttijd voor een sociale huurwoning is in veel gemeenten opgelopen tot 10 jaar of langer, middenhuurwoningen zijn nauwelijks beschikbaar of wanneer er wel een vrije-sector huurwoning wordt aangeboden is het inkomen niet toereikend. Koopwoningen zijn door de hoge prijzen onbereikbaar geworden voor met name starters op de woningmarkt. De eerste vraag die hierbij opkomt is hoe deze situatie in toch één van de meest welvarende landen van de wereld zo uit de hand heeft kunnen lopen. Heeft het te maken met een veranderde woningvraag of zijn we de afgelopen jaren niet in staat geweest om voldoende woningen te bouwen? Deze vragen komen aan bod in het eerste gedeelte van de inleiding. Het tweede deel besteedt aandacht aan een vraag die sinds de prijsexplosie op de koopmarkt de afgelopen weer veel gesteld wordt: zijn de kooprijzen in een speculatieve bubble terecht gekomen en dreigt deze bubble binnenkort weer te klappen? Ten slotte besteedt de inleiding aandacht aan de mogelijke oplossingen voor de ontstane woonproblematiek, waarbij zich diverse opties voor doen met ieder weer zo zijn voor- en nadelen…

Peter Boelhouwer is hoogleraar Housing Systems aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Visit the location's website here.