Van Leeuwenhoeklezing: Een wereld zonder fossiele grondstoffen

Recording: Van Leeuwenhoeklezing: Een wereld zonder fossiele grondstoffen

Nederland staat voor de grote opgave om CO2 emissies te reduceren: we beginnen aan een grootschalige verbouwing naar een klimaatneutrale maatschappij. Voor onze energievoorziening kunnen zonne- en windenergie een deel van de oplossing zijn en daarmee kunnen we al een deel van het fossiele grondstofgebruik reduceren. Maar hoe vervangen we olie, gas en kolen als grondstof voor de chemische industrie en als transportbrandstof? Waar halen we die moleculen en materialen vandaan als de industrie geen fossiele grondstoffen meer wil gebruiken?  En wat is de rol van CO2 daarbij?

Paulien Herder zal in de lezing een doorkijkje geven naar een aantal veelbelovende technologieën die ons in staat gaan stellen om CO2 in te zetten als grondstof voor onze chemische industrie, in plaats van olie, gas, en kolen. De producten die we deze nieuwe elektrochemische route gaan maken, kunnen vervolgens ook worden ingezet als lange-termijn opslagmedium voor duurzame elektrische energie en als CO2 neutrale transportbrandstoffen. De e-Refinery technologie vervult zo een centrale rol in de transitie naar een klimaat  neutrale maatschappij.

Visit the location's website here.