Van Leeuwenhoeklezing: Let op uw data!

Recording: Van Leeuwenhoeklezing: Let op uw data!

Over het belang van privacy en gegevensbescherming

Big data, vloek of zegen? Moet veiligheid de voorkeur krijgen boven privacy? Of…? Er is een alternatief, aldus TU Delft-hoogleraar Ethiek & Techniek Jeroen van den Hoven: ‘We moeten uit de patstelling komen. Bezwaren tegen het gebruik van big data moeten we zien als ontwikkelvragen; om zodanig te innoveren dat je privacy gegarandeerd is bij big data-toepassingen.’

Big data is griezelig. Wie krijgt jouw gegevens allemaal onder ogen? Wat kunnen ze daarmee doen? “Dit zijn opmerkingen en vragen waar we iets mee moeten en iets mee willen, als we verder willen met big data”,  Big data is bij juist gebruik een zegen. Als jij op vakantie een ongeluk krijgt, kan het je leven redden als de dan dienstdoende dokter met een paar muisklikken jouw eventuele allergieën of je medicijngebruik kan achterhalen. De vraag die dan terecht wordt gesteld is: ‘Leuk allemaal, maar wie kan die gegevens nog meer achterhalen?’ Met innovaties kunnen we persoonlijke gegevens ‘blurren’, waardoor privacy en veiligheid hand in hand gaan bij big data-toepassingen.”

Blurren – Stel: op de social media sta je met een groep mensen op de foto – je gedraagt je iets te baldadig op een feest. “Als we slim innoveren waardoor we jou weten te ‘blurren’, of alle aanwezigen weten te blurren zodat iedereen onherkenbaar is, zien we nog steeds de groep mensen en dat het party-time is, maar jij bent dan een anonieme figurant. Met dit principe kan big data veilig worden toegepast. Dus zonder dat je persoonlijke gegevens op straat komen te liggen.”

Eerst even googlen – En die kant gaan we op.  We leven in de tijd van big data. Als je solliciteert, kun je ervan uitgaan dat de personeelsfunctionaris je eerst zal googlen voordat die je uitnodigt voor een gesprek. Webshops laten vaste prijzen los en passen de prijs aan aan de vraag – die ze destilleren uit big data. Dan is het zaak dat je ervoor moet kunnen kiezen om te worden ‘geblurd’ – deels of helemaal. Je privacy moet bewaakt worden, gegarandeerd worden, zodat we de sterke punten van big data kunnen benutten. Hoe? Door slim te innoveren. Op verschillende plekken is men daarmee bezig, ook bij de TU Delft. Meer weten? Kom op 11 december naar de Van Leeuwenhoeklezing!

Van der Hoven belooft de belangstellenden ‘rillingen over de rug’ door, met gebruikmaking van big data, te vertellen wat hij weet van de mensen in de zaal – met geblurde gegevens uiteraard.

Gratis en vrij toegankelijk.

Visit the location's website here.