Van Leeuwenhoeklezing Live: 100 km/u? | Bert van Wee

Recording: Van Leeuwenhoeklezing Live: 100 km/u? | Bert van Wee

Zondag 24 mei van 11.00 – 12.00 uur livestream vanuit Theater de Veste.

Net voor het uitbreken van de coronacrisis ging de maatregel van maximaal 100km/u op de snelweg van kracht. In de eerste weken heeft dat weinig oproer veroorzaakt, omdat het betrekkelijk rustig was op de wegen. Nu we langzaam steeds vaker de weg opgaan worden we opeens weer geconfronteerd met deze maatregel. Hoe zat het ook alweer? Wat was de aanleiding? Wat zijn de voor- en nadelen van deze snelheidsverlaging? Denk aan reistijden, verkeersveiligheid, milieueffecten en natuurlijk ook de positie van stikstof. En hoe weeg je die voor- en nadelen onderling af? En wat komt er uit die afweging, is het wel of niet een goed idee om de snelheid te verlagen?

Bert van Wee, Hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, geeft in deze eerste online editie van de van Leeuwenhoeklezing antwoord op bovenstaande vragen.