Bèta Balie Delft

De Bèta Balie is een initiatief in Delft. De  TU DelftStudium Generale Delft,  Theater de Veste
TOP Delft,  Ontwerpersvereniging DelftDesign  en Stichting Toekomstbeeld der Techniek  bundelen hun expertise om technische en maatschappelijke uitdagingen te verbinden en verder uit te diepen. Klimaat, robotica, energie, cyberspace, slimme steden, zorg, kunst… noem maar op, allemaal zijn ze het product van mensen en technologie. We programmeren lezingen, debatten, workshops, pilotprojecten en theaterproducties om techniek, innovatie en maatschappij bij elkaar te brengen en in de praktijk te laten zien. Bijvoorbeeld een ballet met dansers en drones, een design challenge over hoe we met robots samen kunnen leven, of een debat over hoe we gezamenlijk met de universiteit en de inwoners van Delft een smart city kunnen maken. Onze activiteiten vinden voornamelijk plaats in Theater de Veste Delft  of  het Prinsenkwartier Delft.

De Bèta Balie wordt gevormd door de volgende personen:
Jan Brouwer (TOP)
Michiel  Dol (TOP)
Lester Lardenoye (Studium Generale)
Mirjam Wesselink (Theater de Veste)
Michiel Brouwer (DelftDesign)
Patrick van der Duin (Stichting Toekomstbeeld der Techniek)
Yolanda Vredeveld (Studium Generale)

Voor meer informatie over de Bèta Balie kunt u contact opnemen met info@betabalie.nl  of neem een kijkje op onze  Facebook pagina.