130 of 100 km/u? Hoe hard rijd jij?

“Nederland is in de greep van de stikstofcrisis, of beter gezegd de stikstofneerslagcrisis.”

Vanwege de stikstofuitstoot en –neerslag heeft het Kabinet besloten tussen 6.00 en 19.00 uur de maximumsnelheid van 130 naar 100 km per uur te verlagen. De maatregel gaat op 16 maart aanstaande in. Het beoogde doel is het verminderen van stikstof. Daarbij gaat ook de uitstof van CO2 omlaag. Volgens Bert van Wee nemen de files iets af als we de snelheid verlagen. Kortom, langzamer rijden is beter voor mens en milieu.

In de avond en de nacht mag nog wel 130 kilometer per uur worden gereden waar dat nu ook nog mag. Bert van Wee vindt dit maar vreemd. “Voor de uitstoot van stikstof maakt het niet uit hoe laat het is, maar dat nachtelijke verkeer zorgt voor veel geluidshinder.”

Wat zijn de voor- en nadelen van deze snelheidsverlaging? Denk aan reistijden, verkeersveiligheid, milieueffecten en natuurlijk ook de positie van stikstof. En hoe weeg je die voor- en nadelen onderling af? En wat komt er uit die afweging, is het wel of niet een goed idee om de snelheid te verlagen.

Deze onderwerpen staan centraal in de Van Leeuwenhoeklezing: “100 km/u?” door Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid TU Delft op zondag 22 maart om 11.00 uur in het Science Centre TU Delft, Mijnbouwstraat 120.

Bron: TU Delft Stories (n.d.) Vooral veel voordelen van 100 kilometer op de snelweg. Geraadpleegd op 12 maart 2020.