Who is afraid of the end of life?

Wie is er bang voor het einde van het leven? Waarden over (on)sterfelijkheid onderzoeken en (her)ontwerpen

Als het gaat om het ontwerpen voor het einde van het leven, verschillen de sociale en morele waarden die mensen hebben enorm. Het is belangrijk zicht te krijgen op deze verschillen, omdat technologische ontwikkelingen alleen worden geaccepteerd als ze binnen de morele en sociale waarden van mensen passen. TU Delft Library, Studium Generale, Filmhuis Lumen en verschillende studieverenigingen onderzoeken de meningen en ontrafelen de vragen die rond onsterfelijkheid en sterfelijkheid worden opgeworpen in een multidisciplinair programma in februari en maart 2020.

Voorbereiding op het einde of op de eeuwigheid

Gaat het over het toevoegen van dagen of jaren aan je leven, of over het toevoegen van leven aan je dagen? Kunnen we zelfs voor altijd leven? Het antwoord op de zoektocht van de mensheid naar onsterfelijkheid lijkt door opkomende technologische ontwikkelingen dichterbij dan ooit. We kunnen streven naar onsterfelijkheid, maar omdat ons leven nooit zeker is, moeten we dan toch de dood accepteren? En zo ja, hoe doen we dat? Hoe bereiden we ons daarop voor? In het programma ‘Who is afraid of the end of life? Exploring and (re)designing values on (im)mortality’ onderzoeken we vragen en meningen over dit onderwerp door middel van films, lezingen en tentoonstellingen.

178e TU Delft Dies Natalis: Ontwerp voor waarden

Het programma ‘Who is afraid of the end of life? Exploring and (re)designing values on (im)mortality’ sluit aan bij het Dies Natalis-thema van 2020: ‘Design for Values’. Technologische ontwikkelingen worden alleen geaccepteerd als ze passen binnen de morele en sociale waarden van mensen. Om hierin mismatches te voorkomen, is het van cruciaal belang dat het publieke debat op tijd bij deze ontwikkelingen wordt betrokken.

Het programma

Dit programma is gemaakt met dank aan:

  • Partners: TU Delft Library, Studium Generale, Theater de Veste, Filmhuis Lumen, New Media Center, CUBE design museum en X
  • Betrokken faculteiten: Technische Natuurwetenschappen (TNW), Industrieel Ontwerpen (IO), Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Materiaalwetenschappen (3Me).
  • Betrokken onderzoekers: Janna van Grunsven (faculteit TBM, Delft Design for Values Institute), Sanne Kirstemaker (faculteit IO), Lotte Asveld (faculteit TNW), Jan Peter Bergen (faculteit TBM in 2020), Bertus Beaumont (faculteit TNW).
  • Betrokken studieverenigingen: Stylos (Architecture), Hooke (Nanobiology), LIFE (Life Science and Technology), Variscopic (Clinical Technology)
  • Met dank aan het TU Delft End of Life Lab.