Af en toe feesten en toch presteren?

Recording: Af en toe feesten en toch presteren?

Toegang gratis.

‘Studenten zouden beter presteren – lichamelijk en mentaal – wanneer ze beter geïnformeerd zijn over hun voeding en over voedsingssuplementen’, aldus Schuitemaker.

De algemene opvatting is dat extra vitamines pas zin hebben als er sprake is van voedingstekorten. Ook de dokter zegt dat. Maar is dat wel zo? Dr. Gert Schuitemaker ziet nieuwe ontwikkelingen die vrijwel onopgemerkt blijven in de Nederlandse gezondheidszorg. Hij beweert dat de Nederlander essentiële informatie wordt onthouden als het om zijn gezondheid gaat. Bijzonder jammer, want hiermee wordt ook studenten kennis en informatie onthouden, waar ze al tijdens hun studie direct hun voordeel mee kunnen doen!

Schuitemaker spreekt van een paradigma-shift die momenteel in volle hevigheid gaande is. Het oude paradigma ‘extra vitamines alleen bij voedingstekorten’ wordt vervangen door het nieuwe: ‘extra vitamines om optimaal te presteren en om te gaan met stress’. Het zal wellicht een generatie duren, vóórdat deze nieuwe wetenschappelijke bevindingen zijn geaccepteerd door de ‘gevestigde orde’. Pas dan, vreest hij, zullen die hun weg vinden in maatschappelijke toepassingen. Dit geldt voor veel vernieuwingen maar de huidige gezondheidszorg als systeem is wel heel erg stug. Dat dit grote gevolgen heeft voor de intussen steeds hoger oplopende zorgkosten mag duidelijk zijn. Intussen zijn veel mensen ook gewoon ziek. Vaak chronisch ziek.

Hij zal zijn visie kernachtig toelichten en tussendoor waardevolle adviezen geven aan studenten die zowel goed willen presteren als van tijd tot tijd willen feesten.

Gratis lunch, maar op = op!

Dr. Gert Schuitemaker is apotheker en promoveerde op onderzoek betreffende burn-out en hart- en vaatziekten. Al tijdens zijn studie ging hij zich in hoge mate interesseren voor voeding, omdat hij tot de conclusie kwam dat Nederlanders simpelweg veel te veel (dure) medicijnen slikken. Hij had de overtuiging dat voeding en voedingssupplementen een betere oplossing vormden. Namelijk een die de oorzaak aanpakt en niet wacht tot iemand ziek is geworden. Hij houdt zich fulltime bezig met het informeren van zowel professionals als het publiek vanuit het Ortho Institute middels boeken, cursussen, tijdschriften, columns in diverse bladen en het organiseren van congressen. Hij is hoofdredacteur van het vaktijdschrift ORTHOmagazine en het publiekstijdschrift Fit met Voeding.

www.schuitemaker.nl

Visit the location's website here.